Sypkens, Familie

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Silhouetportret van Hendrik Sypkens als lid der Nationaale Vergadering en derzelver plaatsvervangers uit het boek Geschiedenis der staatregeling voor het Bataafsche volk van Cornelius Rogge (Amsterdam, Johannes Allart, 1799)
Afstamming: hoe de families in elkaar oplossen naar boven toe
Rijshouwer
Offerhaus
Sypkens
Huber Piccardt

Deze pagina beschrijft de voorouders van Alegonda Edonia Sypkens (1770), dochter van Hendrik Sypkens (1736). Ze is voorouder van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker. Door haar huwelijk met Johannes Offerhaus verdwijnt de achternaam Sypkens bij haar verdere nakomelingen.

Inhoud

Henricus Sypkens

Henricus Sypkens huwt Meetje Eltjens (Mettjen Eltjes) Swijkens. De volgende kinderen zijn bekend.

  1. Tammo Sypkens, (1709 - 1791, beiden Eexta, Scheemda), huwt Margaretha Fossea Piccardt, dochter van Johan Piccardt.

Tammo Sypkens (1709)

Het huis Vredenhoven in betere tijden; vermoedelijk begin 20e eeuw. Margaretha Fossea en Tammo Sypkens woonden hier medio 18e eeuw.

Tammo Sypkens is geboren in 1709 in Eexta, Scheemda, zoon van Henricus Sypkens en Mettjen Eltjes Swijkens.

Hij huwt Margaretha Fossea Piccardt in 1736 in Warffum. Margaretha Fossea is dochter van Johan Piccardt, geboren in 1710 in Warffum, Groningen. Haar moeder overlijdt twee weken na haar geboorte in het kraambed. Het is tweede kerstdag.

Margaretha en Tammo krijgen de volgende kinderen.

  1. Hendrik Sypkens (1736 Eexta, Scheemda - 1812, Groningen). Hij huwt Elisabeth Huber, dochter van Ulrich Herman Huber.
  2. Johannes Sypkens (1740, Eexta). Hij huwt Josina Johanna Catharina 's Graeuwen, dochter van Paulus Graeuwen and Judith Sluiter en blijft wonen op de borg Vredenhoven
.
De entree van Huize Vredenhoven aan de Hogeweg in Eexta, vermoedelijk in de jaren 50 van de 20e eeuw. bron; pagina Oud Scheemda op Facebook.

Margaretha Fossea Piccardt overlijdt in 1769 op 59-jarige leeftijd. Haar man Tammo Sypkens in 1791 als hij 82 jaren oud is. Beiden overlijden in Eexta, Scheemda.

Tammo Sypkens is een vermogend en invloedrijk koopman. Het gezin Sypkens woont op de borg Vredenhoven in Eexta/Scheemda, halverwege de Gouden Eeuw gebouwd als een royaal burgerhuis tussen weilanden. Het werd het in de loop der eeuwen uitgebouwd tot een voornaam huis met een schitterende tuin met lanen, grachten, hoven en singels. Onder de bewoners bevonden zich voorname families als Piccardt en Hora Siccama.

De laatste eigenaren lieten het huis verwaarlozen en moesten het in de dertiger jaren verlaten. Daarna werd het huis in de periode 1939-1945 gebruikt als distributiekantoor en daarna nog enige jaren als daklozenopvang. In 1955 werd Huize Vredenhoven gesloopt.

Hendrik Sypkens (1736)

Silhouetportret van Hendrik Sypkens als lid der Nationaale Vergadering en derzelver plaatsvervangers uit het boek Geschiedenis der staatregeling voor het Bataafsche volk van Cornelius Rogge (Amsterdam, Johannes Allart, 1799)

Hendrik Sypkens, ook bekend als Prof. Dr. Henricus Sypkens is geboren in 1736 te Eexta, Scheemda. Zijn vader is Tammo Sypkens (1709), een vermogend koopman, gehuwd met Margaretha Fossea Piccardt. Haar voorvaders worden beschreven op de pagina Piccardt, familie.

Hij huwt in 1766 in Dronrijp met de 11 jaar jongere Elisabeth Huber, dochter van Ulrich Herman Huber. Elisabeth is geboren in 1747 te Leeuwarden. Haar tweelingzusje Dieuwkemina Huber overlijdt drie weken na haar geboorte.

Uit hun relatie ontspruiten 11 kinderen, waaronder zeven de volwassenheid bereiken:

  1. Margaretha Fossea Sypkens (1768 - 1805). Zij trouwt met Leonardus Offerhaus, een oudere broer van de echtgenoot van haar zus Alegonda.
  2. Alegonda Edonia Sypkens (1770, Leeuwarden - 1818, Groningen). Zij wordt de vrouw van Johannes Offerhaus, stamvader van Elizabeth (Bob) Ekker.
  3. Ulrich Herman Sypkens (1774 - 1848).
  4. Johannes Sypkens (1777 - 1838).
  5. Tammo Sypkens (Wikipedia) (1780 - 1842), een ultraconservatieve Groningse politicus, die Tweede Kamerlid en -voorzitter was en later Eerste Kamerlid. Hij stelde zich in beide Kamers te weer tegen staatkundige en maatschappelijke hervormingen.
  6. Laurentia Adriana Margaretha Sypkens (1783 - 1855).
  7. Catharina Frederika Sypkens (1784 - 1842).
Johannes Sypkens, vierde kind van Hendrik Sypkens.

Elisabeth Huber overlijdt in 1821 te Groningen op een leeftijd van 73 jaar. Haar man is 9 jaar eerder overleden (1812) als hij 75 jaar oud is.

Hendrik studeert talen en 'voorbereidende wetenschappen'. Hij krijgt bijzonder onderwijs in Oosterse talen. Hij bestudeert het Hebreeuws en vooral het Arabisch. Na zijn studie is Hendrik Sypkens meer dan 10 jaar predikant in o.a. Leeuwarden en Groningen. In 1780 wordt hij hoogleraar godgeleerdheid en kerkgeschiedenis in Harderwijk. Hij is daarna een paar politiek actief, zowel als lid van de Eerste als de Tweede Nationale Vergadering.

Degelijke Fries met een geweten

Als de uiterst Fransgezinde Unitariërs de macht in de Bataafse Republiek bemachtigden (1798) kan Sypkens onmogelijk meegaan.Hij verzet zich, weigert de belofte af te leggen en wordt uit de Nationale Vergadering verwijderd.

Hij keert daarna terug naar zijn oude liefde. In 1798 volgt hij zijn overleden leermeester Schroeder op als hoogleraar Oosterse talen en Hebreeuwse oudheden aan de Universiteit te Groningen.

Links Laurentia Adriana Margaretha Sypkens, zesde kind van Hendrik Sypkens (Foto RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag). Rechts Tammo Sypkens, vijfde kind van Hendrik Sypkens. Tammo was een ultraconservatieve politicus, Tweede Kamerlid en -voorzitter.

Het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, waar zijn levensloop uitgebreid wordt beschreven, noemt hem als volgt:

Met al zijn lief de voor de wetenschap wijdde hij zijn verder leven aan de opleiding der studenten, tot zijn dood. Hij muntte uit in kennis en had een echt Friesch karakter, langzaam, grondig, degelijk, vastbesloten, nooit afwijkend, en trouw.
Hij was een gematigd vroom man, meer taalgeleerde dan godgeleerde.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen