Den Roonaert, Van Riede, Families

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
De voorouders van Aechtgen Adriaensdr. den Roonaert. De afstamming vanaf ridder Herbaren van Riede, geboren rond 1285 is discutabel.
Afstamming: hoe de families in elkaar oplossen naar boven toe
Rijshouwer
van der Sijden
Hoogendijk
Van Riede > Den Roonaert

Deze pagina beschrijft de voorouders van Aechtgen Adriaensdr. den Roonaert (rond 1538), dochter van Ary Dircxz. den Roonaert. Zij is voorouder van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker. Door haar huwelijk met Hendrick Huijgensz. (ca. 1534) (later Hoogendijk), verdwijnt de achternaam Den Roonaert bij haar verdere nakomelingen.

Inhoud

Van jong naar oud

Het systeem van een kwartierstaat, ook Ahnentafel genoemd.

De opzet van deze pagina is anders dan bij de meeste anderen. Om meerdere families in één klap te overbruggen wordt een kwartierstaat gebruikt.

Terwijl op andere pagina's families van oudste naar jongste generaties worden gevolgd gaat het hier dus omgekeerd; van jong naar oud. Het gaat om de families; Den Roonaert en Van Riede.

Kwartierstaat

Den Roonaert

1. Aechtgen Adriaensdr. (Aegje Ariens) den Roonaert (rond 1538 - na 1566), huwt Hendrick Huijgensz. (ca. 1534) (later Hoogendijk).

2. Ary Dircxz. den Roonaert leefde in de eerste helft van de 16e eeuw wellicht op het westelijk deel van het eiland IJsselmonde. Hij huwt;

3. Baerte. Met Ary Dircxz. den Roonaert de volgende kinderen; 1) Maria Adriaensdr. den Roonaert (rond 1550 - 1600), 2) Neeltje Ariensdr. den Roonaert (rond 1535 - vóór 1601, IJsselmonde), Aechtgen Adriaensdr. (Aegje Ariens) den Roonaert

Van Riede

Jacob van Gaesbeek ((ca. 1390 - 1459), ook Jacob van Abcoude genaamd, was een van de rijkste edelen van de vroege 15e eeuw. Gerrit Cozen Aerntsz. is leenman van Van Gaesbeeck en geeft zijn consent (instemming) om Putten een landrecht te geven.
Een aantal families sticht memories; Aernt Koose, Dirc (Gherijt) Coozen (Kozen) van Riede, zijn vrouw Lijsbeth Jan Gillisse, en hun zoon Koos Dircxz. van Riede. Ze gaan vaak over naar de kinderen. Voorbeeld van een acte waarmee een memorie wordt gesticht, in dit geval van van Wouter Claesen (niet gerelateerd) die in 1507 een wekelijkse mis in Betlehem sticht.
Detail van De Roermondse Passie (Scènes uit het leven van Christus), anoniem, ca. 1435. Rechts het wapen Van Mierlaer-Millendonck, en mogelijk afgebeeld rechtsonder Abdis Bela van Mirlaer van Millendonck, afstammeling van Jacob II van Mirlaer.

4. Dieric Coosen van Riede (rond 1450 - na 1526, Rhoon), Schout van Rhoon in 1526.

8. Koos Dircxz. van Riede, ook bekend als Koes, Koosse, Koesse, overleden tussen 1467 en 1475. Leenman van de Hofstad Putten te Pernis 1455/67. Beleend met het halve leen 1455, met ledige hand beleend met het gehele leen 1467. Sticht met zijn moeder Lijsbeth een memorie. Kinderen; 1) Dieric Coosen van Riede, 2) Teunis Koosensz. van Riede.

16. Dirc (Gherijt) Coozen (Kozen) van Riede (rond 1400 - tussen 1454 en 1455). Leenman van de Hofstad Putten te Pernis, beleend 1453. Dirc sticht een jaartijde op een met lants geleegen ain de Groeneweg aen de westzijde Deze memorie staat op Marrijtken mijne dochter. Hij huwt;

17. Lijsbeth Jan Gillisse, ook bekend als Lijsbet of Lijse Coosen. Stichtster van een memorieland. In het archief van de heerlijkheid Charlois en de familie Barendregt, dat zich bevindt in het Gemeente-archief te Rotterdam, is een parenteelstaat te vinden, kennelijk circa 1650 afgeschreven van een oudere staat, die aangeeft wie gerechtigd is tot ca. 4 1/2 gemet memorieland in oud-Rhoon.

32. Gheryt Cozen Aerntsz. van Riede (1370 - 1435, Pernis). Als Geerijt Koese Aerntsz. vermeld als (dijk)schepen van Poortugaal (1405, 1408, 1413) en schepen van Pernis (1408/1409).

Gheryt Cozen Aerntsz. van Riede is leenman van de Hofstad Putten. Hij wordt op 23 september 1397 samen met zijn broer Jan van Riede bij dode van hun vader beleend met de helft van het leen te Pernis, op 26 augustus 1409 wordt het leen verzocht (hulde) met ledige hand. Jacob van Gaesbeek, zoon van Zweder, heer van Gaesbeke geeft op 21 sept. 1434 een landrecht voor Putten, de zogenaamde oude voorboden. Gerrit Cose Arentsz geeft als leenman zijn consent (instemming).

Hij huwt rond 1398;

33. Hillegont (rond 1375 - na 1435).

34. Jan Gillisse. Gegoed te Zwaardijk onder Poortugaal (1413), huwt;

35. Nele. Van haar zou "misseland" te Westenrijck (nabij Poortugaal) afkomstig zijn

64. Aernt Arntsz. van Riede (rond 1345 - tussen 1393 - 1397), wordt op 1 mei 1384 beleend met een huis, berg en werf met bijbehorende avelingen in Pernis, zich uitstrekkende westwaarts tot 3 voet vanuit de drop van het huis van Hende Beykens, oostwaarts tot 10 roeden buiten de voorste deurpost, noordwaarts tot de Eijfelse watering, en met 10 gemet land in Pernis, belend ten oosten.

Het leen zal in gelijke delen versterven op zijn zoons Gerijt Coze en Jan van Riede. Zweder, heer van Gaesbeke, Putte en Strijen oorkondt op 28 maart 1393, dat hij aan de nagenoemde lieden, waaronder Airnt van Riede met vierdalve schair, delen land gegeven heeft in Den Oord, in' s Gravenambocht, dat hevig geleden heeft onder de watervloeden, waarbij de Riederwairt verloren was gegaan.

Willem Harman Willemszoonsz. en zijn broer IJsbrant van der Laen worden op 9 juni 1393 onder meer beleend met 9 gemet 2 lijn land onder het huis van Arnt van Riede. Aernt van Riede wordt vermeld in rekeningen tussen 1379 en 1398. Jacob IJsbrantsz. van der Laen wordt op 23 juni 1423 onder meer beleend met 9 gemet 2 lijn land. (in de Eijffel) onder het huis van Arnt van Riede. Heinric Jacobsz. vantier Laen wordt op 3 jan. 1437 onder meer beleend met vorengenoemd land -- bij het huis van Arnt van Riede.

Aernt Koose heeft zijn memorie gevestigd op de helft van 2 1/2 gemeten land ende sijn geleegen met Hildegont zijns moeders jaertijde gemeen ende mitten Heyligen Geest gemeen. Zowel deze memorie als latere memoriën zullen uiteindelijk opten ousten ende naesten die van Coos Aertsz. gecoemen sijn.

Aernt Arntsz. van Riede huwt omstreeks 1370 met;

65. Dircksdr. Cozen, geboren na 1345. Naast Gheryt Cozen Aerntsz. van Riede hebben ze uit dit huwelijk kinderen; 1) Jan Cozen Aerntsz. van Riede (rond 1380 - 1467, Pernis), 2) Diderica van Riede, geboren rond 1387.

128. Aernt van Riede, geboren rond 1323. Hij overleed rond 1384 op een leeftijd van rond 61 jaren. Rechter, in het Ambacht Beukelsdijk 1347. Filiatie met Herbaren van Riede niet bewezen. Hij huwt rond 1340. Naast Aernt Arntsz. van Riede uit dit huwelijk de kinderen; 1) Dirc van Riede, geboren rond 1340.

De volgende afstamming is discutabel; er wordt beweerd dat Herbaren van Riede en Machtild van Heusden geen kinderen hebben gehad.

256. Herbaren van Riede (rond 1285 - vóór 1354-06-11, Pendrecht), ridder, Heer Van Pendrecht (1325), Baljuw Z-Holland (1338). Hij huwt op 1323-12-20;

257. Machtild van Heusden (rond 1290 - rond 1362).

514. Jan van Heusden (rond 1245 - rond 1308).

515. Elisabeth van Mirlaer, geboren vóór 1245. Naast Machtild van Heusden uit dit huwelijk kinderen; 1) Willem van Heusden, geboren rond 1260.

1030. Jacob II van Mirlaer. Hij huwt Alveradis van Cuijk.

Bronnen en verantwoording

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen