Hoogendijk, Familie

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Hendrick Adriaensz. Hoogendijk (1598) en nazaten voeren een wapen met in groen 3 blauwe papegaaien en als helmteken ook een papegaai. Het komt terug op hun grafzerken hoewel de papegaaien soms naar rechts kijken.
Afstamming: hoe de families in elkaar oplossen naar boven toe
Rijshouwer
van der Sijden
Hoogendijk
Fonckert > Koornneef Van Riede > Den Roonaert

Deze pagina beschrijft de voorouders van Geertruij Hoogendijk. Zij is voorouder van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker.

Door haar huwelijk met Willem van der Sijden (1666) verdwijnt de achternaam Hoogendijk bij haar verdere nakomelingen.

Inhoud

Landbouwers op de stee

De levens van de Hoogendijken speelt zich voornamelijk af in plaatsjes als Rhoon, Barendrecht en Geervliet (in de rechterbovenhoek), onder de rook van Rotterdam. Kaart uit 1573 van C. Sgrooten. Koninklijke Bibliotheek België.

De voorouders van Geertruij Hoogendijk zijn voornamelijk boeren, ook landbouwers of bouwmannen genoemd, op de Zuid-Hollandse eilanden IJselmonde en Putten, onderdeel van de heerlijkheid Putten.

Vermoedelijk was hun land gepacht van de Heren van Putten, de adellijken die Putten in eigendom hadden.


Hendrick Huijgensz. (ca. 1534)

Hendrick Huijgensz. is geboren rond 1534 in Rhoon, zoon van ene Huygen, waarvan verder gegevens ontbreken. Hij overlijdt tussen 1561 en 1564 op een leeftijd van rond 27 jaren.

Hij huwt Aechtgen Adriaensdr. den Roonaert, ook bekend als Aegje of Aagje Ariens met de bijnaam Den Ronaer. Zij is de dochter van Ary Dircxz. den Roonaert en Baerte, geboren rond 1538 en overleden na 1566. Zij stamt uit het geslacht van Fonckert en Riede; haar voorouders worden behandeld op de pagina Families Den Roonaert en Van Riede.

Hendrick Huijgensz.' kinderen gaan zich Hoogendijk noemen:

 1. Adriaen Hendricksz. Hoogendijk (1550, Rhoon - 1625, Oud-Beijerland), huwt Hilletje (Hillegont) Fonckert.
 2. Pieter Hendricksz. Hoogendijk (-1584), huwt Elisabeth Dircksd Van Driel.
 3. Huijgh Hendricksz. Hoogendijk, huwt Jannitgen Hendrikcxdr.
 4. Cornelis Hendricksz. Hoogendijk (rond 1565, Rhoon), huwt Maritgen Hendrikcxdr.

Hendrick Huygensz. moet dezelfde zijn als de persoon met identieke naam die schepen van Rhoon is tussen 1540 en 1555. Hij is boer op een hofstede aan de Kijfhoekse Dijk in Rhoon. Daarnaast is hij diverse malen schepen van Rhoon tussen 1540 en 1561,en taxateur van de 10e penning van Rhoon (1557-1558).

Adriaen Hendricksz. Hoogendijk (ca. 1550)

De hofstede Hooge Stee bestaat nog op de oude plaats en in naam, maar onbekend is wat nog authentiek over is uit de 16e eeuw. De huidige Hooge Stee aan de Rijsdijk 95 in Rhoon is een boerderij en pensionstal voor paarden.

Adriaen Hendricksz. Hoogendijk, zoon van Hendrick Huijgensz. (ca. 1534), is geboren in 1550 in Rhoon. Hij overlijdt in 1625 in Oud-Beijerland op een leeftijd van 75 jaren.

Hij huwt rond 1580 Hilletje (Hillegont) Fonckert, geboren tussen 1558 en 1660 in Rhoon, en dochter van Adriaen Fonckert en Claesje Dircksdr. Koornneef. Zij overlijdt tussen 1625 en 1638 in Oud-Beijerland.Haar voorouders worden behandeld op de pagina Families Fonckert en Koornneef.

Hun kinderen Hillegond en, daarna als naam weer gebruikt, Haasje en Geertje overlijden vermoedelijk vroeg. De kinderen die de volwassenheid bereiken:

 1. Haesje Adriaensdr. Hoogendijk (rond 1581, Rhoon), huwt Hendrick Aarts van Driel in 1602 in Poortugaal.
 2. Aegje Adriaensdr. Hoogendijk (rond 1587, Oud-Beijerland - vóór 1650-03-24, Strijen of Oud-Beijerland), huwt Maarten Bastiaansz. De Regt.
 3. Maertgen Adriaensdr. Hoogendijk (1587-1663), huwt Seger Jacobs Cranendonck.
 4. Margrietje Adriaensdr. Hoogendijk (rond 1588 - 1663).
 5. Geertje Adriaensdr. Hoogendijk (rond 1592, Oud-Beijerland - 1624-02-20, Westmaas), huwt Jacob Hendricksz. Van Der Giessen.
 6. Adriaan Adriaensz. (1592-1653).
 7. Pieter Adriaensz Hoogendijk (1595-1653), huwt Ariaantje Willemsz. Hoogwerf.
 8. Hendrick Adriaensz. Hoogendijk (1598, Rhoon - 1634, Barendrecht), huwt Ariaentge (Adriana) Francksdr. de Vos.

Adriaen Hendricksz. is boer op de hofstede de Hooge Stee aan de Rijsdijk in Rhoon, die toebehoorde aan zijn schoonvader Adriaen Fonkert. Daarnaast is hij een aantal malen heemraad en schepen van Rhoon in de periode 1593 - 1609.

Hendrick Adriaensz. Hoogendijk (1598)

Hendrick Adriaensz. Hoogendijk en zijn vroeg overleden dochter Leentgen (14 jaar oud) zijn begraven onder deze grafsteen in de Dorpskerk in Barendrecht. bron; Online Begraafplaatsen.

Hendrick Adriaensz. Hoogendijk, zoon van Adriaen Hendricksz. Hoogendijk (1550), is geboren in 1598 in Rhoon. Hij huwt Ariaentge (Adriana) Francksdr. de Vos in 1620. Zij is geboren rond 1600 in West-Barendrecht, dochter van voorouders uit andere takken, namelijk Franck Gerrits de Vos (vóór 1574 - na 1652) en Lijntje Aertsdr., dochter van een andere voorvader, namelijk Aert Jansz. (ca 1530/1535).

Dochter Leentgen (1622 - 1636) wordt maar 14 jaar oud. Kinderen die de volwassenheid wel bereiken:

 1. Hillegonda Hendricksdr. Hoogendijk (1623 - 1675), huwt Gillis Jansz Herweijer.
 2. Geertruy (Geertje) Hendricksdr. Hoogendijk (1625-1664), huwt Rutger van der Lith, schout van Cromstrijen.
 3. Haasje Hendricksdr. Hoogendijk (1628-1684)
 4. Arie of Adriaan Hendricksz. Hoogendijk (1630, Barendrecht - 1673-07-06, Geervliet).
 5. Margarita Hendricksdr. Hoogendijk (rond 1632), huwt Cornelis Cornelisz. Andewegh, zoon van een andere voorvader Cornelis Laurisz. Andewegh (rond 1605)]. Haar verhaal staat op deze paragrafen.
 6. Hendrik Hendricksz. Hoogendijk (1634-1672)

Hendrick Adriaensz. Hoogendijk overlijdt in 1634 in Barendrecht op een leeftijd van rond 36 jaren en zijn vrouw zal hertrouwen met Henderick Cornelisse Aenwegh.

Hendrick is begraven in de dorpskerk in Barendrecht onder een zerk. Twee jaar later wordt zijn vroeggestorven dochter Leentgen (14 jaar) bijgezet. De zerk van vader en dochter beeldt het wapen van de Hogendijken uit, bestaande uit 3 blauwe papegaaien in groen, met als helmteken een papegaai van het schild:

HIER LEYT BEGRAVEN HENDERICK ADER IAENSEN HOOGENDYCK IN SYN LEVEN GEKOMMITERDE TOT BENIFYSY VAN DE GORSE ENDE AENWASSEN GELEGEN VOOR BARENDRECHT ENDE OUT WAERSMAN VAN DE SYDEWY OUD 63 IAREN STERFT OP DEN ..APRIL ANNO 1634
ENDE SYN DOCHTER LEENTGEN HENDERICKS OUT ..IAREN STERF DEN .. NOVEMBER 1636

Waarsman van de Ziedewij

Bestand:Natuurgebied ziedewij v2.jpg
Hendrick Adriaensz. Hoogendijk is waarsman van de polder de Ziedewij, tegenwoordig een natuur- en recreatiegebied in wording. Foto/afbeelding: Natuurgoedziedewij.

Hendrick Adriaensz. Hoogendijk is volgens zijn grafzerk, vrij vertaald; gecommiteerde ten behoeve van de gorsen en de aanwassen gelegen voor Barendrecht, en waarsman van de Ziedewij. De functie van waarsman (ook waardsman genoemd) wordt ook door een andere voorvader Lauris Aertsz. uitgeoefend; een soort 'secretaris-penningmeester en hoofd technische dienst' van wat tegenwoordig een waterschap zou worden genoemd.

De Ziedewij is een polder ten Zuid-Oosten van Barendrecht, grenzend aan de korte kopse kant aan de oude Waal. Ze is al sinds de 13e eeuw bedijkt en komt voor in een acte van 1496 waar dijkgraaf, heemraden en ingelanden van de polder worden genoemd. De Ziedewij is grotendeels ingesloten door andere polders, met alleen de Ziedewijsedijk als belangrijke waterkering. De landelijke en nog grotendeels onaangetaste Ziedewijpolder is in 2016 een natuur- en recreatiegebied in wording.

Ariaentge huwt een andere voorvaderfamilie

Ariaentge (Adriana) Francksdr. de Vos en haar tweede man Henderick Cornelisse Aenwegh zijn begraven onder deze grafsteen in de Dorpskerk in Barendrecht. bron; Online Begraafplaatsen.

Ariaentge (Adriana) Francksdr. de Vos huwt in 1637, drie jaar na het overlijden van haar eerste man Hendrick Adriaensz. Hoogendijk, met Henderick Cornelisse Aenwegh. Hij is de broer van Pietertje Cornelisdr. Andewegh, een andere voormoeder, die gehuwd is met Cornelis Laurisz. Andewegh

Ariaentge overlijdt in 1679 op een leeftijd van rond 79 jaren. Zij is begraven in de dorpskerk in Barendrecht onder een zerk met als wapen een springende vos die ook door haar vader is gevoerd. Het grafschrift luidt:

HIER LEYT BEGRAVEN HENDERIK CORNELISSE AENWEGH IN SIJN LEVEN GEWEEST HEBBENDE HOOGHDIJCKHEEMRAET VAN DE ZUIDPOLDER VAN BARENDREGT EN KERNISSE MITSGADERS PENNINGMEESTER VAN HET BINNEN EN BUITENLANT VAN BARENDREGT EN KERNISSE ENZ. STERFT DEN 17EN OCTOBER ANNO 1679 OUT SIJNDE 67 JAEREN ENDE SIJN HUYSVROUWE ADRIANE FRANCKE DE VOS IS GESTORVEN DEN ......EN OCTOBER ANNO 1680 OUT SIJNDE 80 JAEREN.

Dochter Geertje en de failliete schout

In 1989 worden drie onbekende grafzerken van vooraanstaande personen ontdekt door J.P. Bijl, kerkvoogd in Klaaswaal. Een van de zerken is die van Geertruy (Geertje) Hendricksdr. Hoogendijk (1625-1664). De zerk vertoont twee wapens onder een helm met vlucht, met links een wapen met een burchttoren met kantelen, en rechts een wapen met 3 papegaaien. De tekst luidt:

HIER LEYT BEGRAVEN DE EERBARE GEERTRUY HOOGENDYCK HENDRICXDOGHTER IN HAAR LEVEN HUISVROU VAN RUTGER VAN D-R LITH SCHOUTH EN RENTMEESTER VAN CROMSTRIJEN. STERFT OP DEN 12en JUNY 1664 OUT 38 JAREN EN 9 MAENDEN.

Haar echtgenoot Rutger van der Lith is in 1646 benoemd als schout van Cromstrijen en woont in 1647 binnen het dorp Klaaswaal. In het rampjaar 1672 is hij kapitein van 128 weerbare mannen. Volgens het kohier van de 100e penning van 1673 werd hij getaxeerd op 7.000 gulden verhoogd met het bezit te OoItgensplaat van 15 gemet 143 roe en 9 gemet 152 roe o.a. verhuurd aan zekere Van der Spek.

In 1674 loopt het mis met hem. Als gevolg van een geschil tussen hem en de secretaris-penningmeester van Cromstrijen, de heer Adriaan Vos, wordt Rutger van der Lith in staat van faillissement gesteld. Tot voogd over hem wordt benoemd Jacob Imantsz. Lem en tussen de jaren 1681 en 1690 wordt de rekening door de curatoren opgemaakt. Voogd Jacob Imantsz. Lem is een bekende, namelijk gehuwd met Maritge (Maria) Andewegh, dochter van Cornelis Laurisz. Andewegh. De familierelatie is vooralsnog onduidelijk.

Er is een heel dossier van die werkzaamheden bewaard gebleven, waaruit veel onderzoek blijkt. Intussen wordt er een andere schout benoemd, die ook niet lang het vertrouwen geniet. Hoe het verder met Rutger van der Lith is gegaan is niet bekend.

Adriaan Hoogendijk (1630)

Zerk in de kerk van Brielle van Adrianus Hoogendijk, kleinzoon van Adriaan Hoogendijk (1630) via zijn zoon Dammas (Dammis) Adriaansz. Hoogendijk (1668). Ook zijn tweede vrouw Johanna Straatman ligt er. Zijn tak sterft uit in 1874.

Adriaan Hendricksz. Hoogendijk, ook Arie genoemd, zoon van Hendrick Adriaensz. Hoogendijk (1598), is geboren in 1630 in Barendrecht. Hij overlijdt in Geervliet op een leeftijd van 43 jaren. Hij huwt Adriaantje Damisdr. (Ariaentje) Hoenderhoek in 1660 in Barendrecht. Zij is de enige dochter van Dammis Dirksz. Hoenderhoek en Pietertje Jans Verrij, en is gedoopt in 1633 in Geervliet. Kinderen die de volwassenheid bereiken zijn:

 1. Maritie Adriaansdr. Hoogendijk (1663), huwt Cornelis Pietersz Boender.
 2. Geertruij Adriaansz. Hoogendijk (1666, Geervliet - 1736-02-06, Heinenoord), huwt Willem van der Sijden (1666) in 1689 in Geervliet.
 3. Dammas (Dammis) Adriaansz. Hoogendijk (1668-1727), huwt 1) Cornelia Andriesdr Meerenburgh 2) Jannetje Jans Verrij
 4. Hendrik Adriaansz. Hoogendijk (1670-1734) Marijtje Cornelisd Lem.
 5. Arij Adriaansz. Hoogendijk (1672 - 1746), huwt 1669 Cornelia van der Sijden. Arij is in 1741 voogd van de kinderen van een andere voorvader Pieter van der Sijden (1692 - 1739). Dit blijkt uit een document uit 1741 waar Arij voor 2000 gulden 6 mrg. 324 roeden zaailand koopt in het Oost-Zomerland onder Heinenoord.

Zijn kinderen Geertruij en Arij huwen beiden ook een broer en zus; Willem en Cornelia van der Sijden.

Adriaan Hoogendijk bezit de boerderij Hogendijkse Stee te Geervliet. Hij koopt in 1668 een zerk op het graf van zijn schoonvader Dammis Dirksz. Hoenderhoek; het recht bedraagt f 8.0.0. Tot zijn nakomelingen behoort de familie Hogendijk van Domselaar, o.a. Burgemeesters van Tiel.

Bronnen en verantwoording

 1. Genealogie Rijerkerk - Bronner
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen