Havelaar, Familie

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Jan Havelaar (1725- 1805), grootvader van Maria Elisabeth Havelaar (1784), en oprichter van het kassiersbedrijf Firma Jan Havelaar en Zoon.


Afstamming: hoe de families in elkaar oplossen naar boven toe
Rijshouwer
van Vollenhoven
Havelaar
Bremer

Deze pagina beschrijft de voorouders van Maria Elisabeth Havelaar (1784), dochter van Jacob Petrus Havelaar (1760), en voorouder van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker. Maria Elisabeth is de Door haar huwelijk met Cornelis van Vollenhoven (1783) verdwijnt de achternaam Havelaar bij haar verdere nakomelingen.

Het geslacht Havelaar is afkomstig uit Woudrichem. De eerste voorvader die zich te Rotterdam vestigt, is de schipper Adriaen Havelaar, zoon van Sebastiaen Havelaar.

Inhoud

Goossen Havelaer (ca. 1500)

Goossen Havelaer is geboren omstreeks 1500. De naam van zijn vrouw is niet bekend. Hij heeft twee zonen:

 1. Adriaen Havelaer, wordt nog vermeld te Woudrichem in 1579 en 1560, huwt Beatrix Petersdr.
 2. Sebastiaen Havelaar (overleden vóór 1581).

Goossen Havelaar wordt 1586 en 1596 als bloedvoogd van de kinderen van Adriaen Havelaar genoemd.

Sebastiaen Havelaar (overleden vóór 1581)

Sebastiaen Havelaar, zoon van Goossen Havelaer (ca. 1500), is geboren medio 16e eeuw. De naam van zijn vrouw is niet bekend. Hij woont omstreeks 1550 in Woudrichem, de Kerkstraat 0. Z., in een hem toebehorend huis. Hij overlijdt vóór 1581. Er is maar een kind bekend:

 1. Adriaen Havelaar (2e helft 16e eeuw).

Adriaen Havelaar (2e helft 16e eeuw)

Adriaen Havelaar, zoon van Sebastiaen Havelaar is geboren in de 2e helft van de 16e eeuw. Hij huwt Beelken (Belytgen) Aertsdr.

Adriaen Havelaar is scheepsgezaghebber (tegenwoordig schipper genoemd). Weinig is verder bekend dan dat zijn weduwe een huis te Woudrichem verkoopt op 31 maart 1596, en wederom een huis koopt op 19 januari 1601 aan ‘t Visschersdijk te Rotterdam, dat zij 7 februari 1605 weer verkoopt. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Havelaar (1595). Hij huwt tweemaal: 1) Janneken Jans, 2) Anna Hondius, overlijdt tussen 1650 en 1651.
 2. Sebastiaen Havelaar, huwt Fijtgen Cornelisdr. in 1604, overlijdt rond 1608.
 3. Aert Havelaar, huwt Janneke Jans in 1606, begraven in 1628.

Hun zoon Sebastiaan, geboren in ‘s-Hertogenbosch, is varende man, en woont in 1604 in Rotterdam in de Molensteeg, daarna in de Hoofdsteeg. Zijn vrouw Fijtgen Cornelisdr hertrouwt in 1905 met Jan Pietersz. Herlaer.

Hun zoon Aert is geboren in Antwerpen, nog minderjarig in 1596 maar meerderjarig in 1606. Hij huwt in Rotterdam op 21 mei 1606 Janneke Jans, dochter.van Jan Barentsz. Aert is scheepskapitein op het schip De Hazewint, waarmee hij in 1618 een onbekend eiland ontdekt tussen Groenland en IJsland. Hij is ook diaken in Rotterdam o.a. in 1628. Aert bezit een huis in de Wijnstraat/Rotterdam dat zijn kinderen verkopen op 17 december 1624. Hij overlijdt in 1628 e, laat vijf kinderen na,

Adriaen Havelaar is begraven in Rotterdam 8 october 1594, zijn vrouw ook, ergens tussen 5 en 12 februari 1611.

Adriaen Havelaar (1595)

Adriaen Havelaar, zoon van Adriaen Havelaar, is geboren in 1595. Adriaen Havelaar is in 1620 secretaris van Hillegersberg, boekverkoper en notaris te Rotterdam. Hij huwt tweemaal, zijn eerste vrouw Janneken Jans in 1611. Hun kinderen zijn:

 1. Johan Havelaar, huwt tweemaal; 1) Hester Hondius in 1640, 2) Maria van den Bosch.
 2. Sebastiaan Havelaar, huwt Maria Proons. Hij overlijdt in 1663.
 3. Belytgen Havelaar, huwt Nicolaes van Seyl in 1642.
 4. Johanna Havelaar. Zij overlijdt vóór 1690.
 5. Jacobus Havelaar. huwt Maria Wor. Hij is deurwaarder der gemeene middelen (kwartier Rotterdam) en overlijdt in 1679.

Adriaen huwt voor de tweede maal in 's Gravenhage (Kloosterkerk) in 1639 met Anna Hondius, weduwe van Johannes (van) Waesberghe. Ze krijgen twee kinderen:

 1. Hendrick Havelaar. Hij werd gedoopt in 1642.
 2. Maria Havelaar. Zij werd gedoopt in 1644.

Zijn zoon Johan Havelaar, overleden tussen 1663 en 1669, is notaris in ‘s-Gravenhage (1639), procureur van het gerecht in ‘s-Gravenhage van 1653 tot ergens 1663/66. Hij bezit een huis op de Kneuterdijk. Zijn weduwe verkoopt het door hem op 11 juli 1651 gekochte huis in de Schoolstraat.

Adriaen Havelaar overlijdt rond 1650/1651 op een leeftijd van ca 55 jaren.

Sebastiaan Havelaar (begin 17e eeuw)

Sebastiaan Havelaar, zoon van Adriaen Havelaar (1595), huwt Maria Proons in 1653. Maria Proons is geboren in 1629 in Rotterdam, en dochter van Jan Gerritsz. Proons en Anna van Uffelen.

 1. Anna Havelaar (1653 - na 1725), huwt Hendrik Jongeling.
 2. Adriaen Havelaar (1655 - 1717), huwt driemaal: 1) Cornelia van Tol in1680, 2) Anna van Dusseldorp in 1692, 3) Aletta Goris in 1699.
 3. Johanna Havelaar (1657 - 1718), huwt tweemaal: 1) Abraham Cool in 1682, 2) Jacobus de Hoog in 1691.
 4. Jan Havelaar (1659) - 1744), huwt Cornelia Vinck in 1685.
 5. Cornelia Havelaar (1661 - 1745), huwt Harper Oudemans in 1690.

Sebastiaan Havelaar is secretaris van Hillegersberg. Zijn zoon Adriaen (1655) is hoofdman van het lakenkoopersgilde in 1687, luitenant der burgerij tussen 1689 en 1691, 1e schepen van Schieland in 1689, refactiemr. in 1689, vredemaker in 1691 en 1692, en commissaris van Kleine Zaken in 1692.

Sebastiaan Havelaar overlijdt in 1663, zijn vrouw tussen 1664 en 1671 als ze 35- 42 jarige leeftijd.

Jan Havelaar (1659)

De kinderen van Joannes Havelaar en Cornelia Vinck schenken hun ouders een penning ter ere van hun 25-jarig huwelijk in 1710. Jan Havelaar is wijnkoper in Rotterdam en hoofdman van het wijnkopersgilde. Bron: Europeana.

Jan Havelaar, zoon van Sebastiaan Havelaar, is geboren in 1659 in Rotterdam. In 1685 huwt hij Cornelia Vinck, dochter van Pieter Vinck en Catharina de Jongereux. Cornelia Vinck. Cornelia is geboren in 1665 in Rotterdam. Van hun 9 kinderen overlijden er drie vroeg: Adrianus wordt maar maand oud, Bastiaen net geen jaar oud, en Cornelia 8 maanden oud. De 6 kinderen die hun jeugd overleven:

 1. Catharina Havelaar(1686 - 1743), huwt Johannes Balkenende in 1712.
 2. Adrianus Havelaar (1690 - 1725), huwt Maria Berckel in 1710.
 3. Pieter Havelaar (1692 - 1769), huwt Niesje Dame in 1720.
 4. Maria Havelaar (1697 - 1754), huwt Stephanus Dame, vlasweger, in 1717.
 5. Anna Havelaar (1701 - 1757), huwt Daniel Pigeaud in 1729.
 6. Aletta Havelaar .1705 - 1747), huwt Sebastiaan Oudemans, pondgaarder, in 1743.

Jan Havelaar is wijnkoper in Rotterdam en hoofdman van het Kuipersgilde (1688), een wijnkopersgilde, hoofdman van de brandweer (1703) te Rotterdam. Jan Havelaar overlijdt in 1744 op een leeftijd van 84 jaren, zijn vrouw als zij 81 is (1746).

Pieter Havelaar (1692)

Pieter Havelaar, zoon van Jan Havelaar (1659), is geboren in 1692 in Rotterdam. Hij huwt Niesje Dame in 1720. Niesje is geboren in 1692 in Rotterdam, dochter van Dirck Dame en Gerritje van Heumen, bode van de Vredemakerskamer te Rotterdam. Van hun vijf kinderen overlijdt alleen Jan op jonge leeftijd, als hij net een jaar oud is.

 1. Pieter Havelaar (1692 - 1769), huwt Niesje Dame in 1720
 2. Cornelia Havelaar (1721), huwt Nicolaas Pel
 3. Jan Havelaar (1725- 1805), huwt Adriana Bremer (1726 - 1789) in 1757
 4. Gerritje Havelaar (1727 - 1777)


Pieter Havelaar is van beroep wijnkoper en brandewijnmaker. Pieter Havelaar overlijdt in 1769 in Rotterdam op een leeftijd van 77 jaar, zijn vrouw in 1765 in Rotterdam op een leeftijd van 73 jaar.

Jan Havelaar (1725)

Jan Havelaar (1725)

Jan Havelaar, zoon van Pieter Havelaar (1692), is geboren in 1725 in Rotterdam, zoon van Pieter Havelaar en Niesje Dame. Hij huwt Adriana Bremer in 1757. Adriana Bremer, dochter van Jacob Bremer en Petronella Drost, is geboren in 1726 in Rotterdam. Hun kinderen, alle gebeurtenissen spelen zich af in Rotterdam tenzij anders vermeld.

 1. Jan Havelaar (1758 - 1812), gehuwd met Sara van der Pot (1762 - 1826). Jan is makelaar, lid der firma Jan Havelaar & Zoon te Rotterdam, majoor-commandant der schutterij, hoogheemraad van Charlois, dijkgraaf van Katendrecht.
 2. Jacob Petrus Havelaar (1760 - 1846, Ellecom), gehuwd met Anna de Lange (1765 - 1793).
 3. Pieter Havelaar (1763 - 1841), gehuwd met Geertruyda Oudemans (1768 - 1836).
 4. Jozua Havelaar (1766 - 1795), overleden op ca. 29-jarige leeftijd.
Portret van Adriana Bremer (1726), maar mogelijk Sarah van der Pot

Adriana komt uit een familie van predikanten, lakenfabrikanten, en karmozijnververs. Haar voorouders worden beschreven op de pagina Familie Bremer. Jan Havelaar overlijdt in 1805 in Rotterdam op een leeftijd van 80 jaar, zijn vrouw in 1789 op een leeftijd van 63 jaar.

Jan Havelaar richt omstreeks 1745 het kassiersbedrijf Jan Havelaar op, dat vanaf 1781 Firma Jan Havelaar en Zoon, heet. Het bedrijf heeft nog tot tenminste 1965 bestaan. Jan Havelaar is van hervormde huize; zijn echtgenote Adriana Bremer echter - evenals hun kinderen- remonstrants.

Jacob Petrus Havelaar (1760)

Pieter Havelaar (1763); de drie jaar jongere broer van Jacob Petrus Havelaar.

Jacob Petrus Havelaar, zoon van Jan Havelaar (1725), is geboren in 1760 in Rotterdam en aldaar remonstrants gedoopt. Hij is de zoon van Jan Havelaar en Adriana Bremer. Hij is tweemaal getrouwd geweest. Zijn eerste echtgenote is Anna de Lange, geboren in 1765 en dochter van Johannis de Lange en zijn tweede vrouw Johanna Kollaart. Johannis de Lange was eerst gehuwd met Maria Elisabeth Brakel. De kinderen van Jacob en Anna:

 1. Jan Jacob Havelaar (1783 - 1803), overlijdt jong op 20-jarige leeftijd, weinig van bekend verder.
 2. Maria Elisabeth Havelaar (1784 -1862, beiden Rotterdam). Zij huwt Cornelis van Vollenhoven (1783 - 1844)

Hij huwt zijn 2e vrouw Louisa Jacomina Landmeeter in 1795. Ze krijgen 6 kinderen

Jan Havelaar (1758); de twee jaar oudere broer van Jacob Petrus Havelaar.
 1. Willem Landmeter Havelaar (1796 - 1875)
 2. Gerrit Willem Havelaar (1798 - 1823)
 3. Marinus Eliza Havelaar (1800 - 1865)
 4. Pieter Adriaan Havelaar (1802 - 1842)
 5. Elisabeth Christina Havelaar (1804 - 1851)
 6. Louisa Anna Havelaar (1807- 1880)
De twee jaar oudere broer van Jacob Petrus Havelaar, Jan Havelaar (1758) en zijn vrouw Sara van der Pot (1762). Jan is makelaar, lid der firma Jan Havelaar & Zoon te Rotterdam, majoor-commandant der schutterij, hoogheemraad van Charlois, dijkgraaf van Katendrecht.

Jacob Petrus Havelaar is suikerraffinadeur van beroep.

Hij blijkt zich in de Patriottentijd nogal geweerd te hebben, hij was lid van de Vaderlandse Sociëteit op de Wijnhaven, de vergaderplaats van de gegoede Rotterdamse patriotten, en wordt in de antipatriottische pamfletten van die dagen enige malen genoemd. Hij was in die dagen (1786—'87) luitenant der Burgerij te Rotterdam, doch komt pas in 1811 in de raad van Rotterdam, van de Municipale Raad maakte hij in de jaren 1811—'13 deel uit; van 1824—'42 was hij lid van de Raad en in 1832 werd hij tevens wethouder der stad.

Jacob Petrus Havelaar overlijdt in 1846 in Ellecom op den huize Hofstetten op een leeftijd van 86 jaren; zijn vrouw in 1793 op een leeftijd van 28 jaar.

Fotogalerij

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen