Pieck, Familie

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
.
> > > UNDER CONSTRUCTION < < <
.
Afstamming: hoe de families in elkaar oplossen naar boven toe
Ekker
Stork
Craan
Maus von Köhler
van Lamzweerde
van Haeften
van Zuylen Pieck

Deze pagina beschrijft de voorouders van Jutte Pieck (1410), dochter van xxx (xxxx). Zij is voorouder van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker. Door haar huwelijk met Otto van Haeften van Rhenoy verdwijnt de achternaam Pieck bij haar verdere nakomelingen.

Pieck was een adellijke familie, die 1775 uitstierf. In de 14de eeuw vestigden zij zich in Beesd afkomstig uit Duitsland. Tot in de 17e eeuw bleef deze familie, waarvan een deel katholiek bleef en een deel tot het protestantisme overging, gevestigd in Beesd.

Inhoud

Vroege voorvaders

Van vader op zoon:

 1. Arnold Pieck van Beesd, komt circa 1339 uit Nassau naar Gelderland. In Nassau staat hij als Arnold Spies bekend.
 2. Herman Pieck, huwt Agnes van Tricht en heeft twee kinderen: Arnt Pieck (rond 1360 - vóór 1424) en Elisabeth Pieck, huwt 1) Willem van Heukelom, overleden vóór 1379 en 2) Robert van Appeltern.

Arnt Pieck (rond 1360)

Arnt Pieck, zoon van Herman Pieck, is geboren rond 1360. Hij huwt Ida van Diemen. Hij overlijdt vóór 1424. Een aantal kinderen heeft veelzeggende bijnamen:

 1. Gijsbert Pieck 'De Goede' volgt IVa.
 2. Franck Pieck 'de Vroede' volgt IVb. (ca. 1395 - tussen 1470 en 1473)
 3. Herman Pieck 'De Felle' volgt IVc.
 4. Otto Pieck overleden circa 1436, schepen te Tuil 1436-1455, bezegelde mede 1442 het verbond van de landdag.
 5. Bartolomeus Pieck bijgenaamd 'De Goede Teergezelle' volgt IVd.
 6. Walraven Pieck
 7. Cornelis Pieck

http://genwiki.nl/gelderland/index.php?title=Pieck

Arnt Pieck geboren circa 1351, overleden Beesd 1424, schildknaap 1401, mocht rosmolen in Beesd plaatsen 1401, heer van Tuil, dijkgraaf Over-Betuwe, in 1402 wordt hij met het Hooge Huis te Beesd beleend, rentmeester 1400 en raad 1401 en als rentmeester-generaal 1408-1413 in dienst van de Hertog van Gelre, gerichtsman Overasselt 1411, huwt 1389 met Ida van Buren, dochter van Alard van Buren en Van der Eem.

Akten: 1423 droeg land voor de schepenen van Zuilichem over.

Over Walraven Pieck

Walraven Pieck (hier ?) die aan de zijde van de Geldersen staat, had sedert 1478 bezit genomen van het Hooge Huis, waarop zijn broer Cornelis, die evenals een andere broer Gijsbert, Bourgondisch gezind was, aanspraak maakte. Tot 1492 kon Walraven zich met behulp van de Geldersen handhaven, doch in dat jaar nam zijn jongste broer Comelis, geholpen door een bende Hollanders, het slot in, en kreeg hij het van Gijsbert in bewaring. Bij deze overval viel Walraven in Comelis handen. Gijsbert Pieck was een bendeleider, die de streek onveilig maakte, de dorpen brandschatte en plunderde, o.a. Mariënweerd. Ten slotte trachtte Karel van Gelder aan deze ongeregeldheden een einde te maken; hij belegerde gedurende zeventien weken te vergeefs het Hooge Huis.

Toevalligerwijs kreeg hij Gijsbert Pieck in handen en met deze als gijzelaar, sommeerde Karel, Cornelis hem het huis over te geven, wat deze weigerde, waarop Karel, Gijsbert in Tiel liet onthoofden.

Kort daarop wordt Walraven, die 'in een gatt in die muir' van het Hooge Huis gevangen zat, dood in zijn gevangenis gevonden.

Cornelis Pieck kon zijn bestaan nog tot 1511 rekken, in welk jaar Hertog Karel het huis onverwacht met vierhonderd man aanviel en veroverde, en Otto van Haeften als drossaard aanstelde. Deze stak in 1517 het slot in brand, bevreesd dat de Oostfriezen, die Asperen uitgemoord hadden, naar, Beesd zouden komen.

Franck Pieck 'de Vroede' (rond 1395)

Franck Pieck 'de Vroede', zoon van Arnt Pieck, is geboren rond 1395. Hij overlijdt tussen 1470 en 1473 op een leeftijd van rond 75 jaren. Hij huwt Geertruid van Isendoorn rond 1400. Kinderen

 1. Aleid Pieck geboren circa 1400, overleden circa 1484, trouwde circa 1420 met Jan Oem, heer van Bokhoven.
 2. Arnt Pieck (Arent) geboren circa 1400, overleden vóór 28 september 1494, heer van Gameren, vermeld in riddercedul van omstreeks 1460, trouwde met Sophia van Rossum, dochter van Goswinus van Rossum en Moralda Steck, welke in 1497 of 1499 overleed en te Doorneburg werd begraven, wellicht ook getrouwd geweest met Marie, bastaarddochter van Hendrik van Compostelle.
 3. Jutte Pieck (1410 - na 1494). Vrouwe van Gameren, beleend met Hoerninck in 1473, overleden na 28 september 1494, vrouwe van Gameren na het overlijden van haar broer, trouwde 1. met Dirk van Wees en trouwde 2. met Otto van Haeften van Rhenoy, ridder, heer van Gameren en Wayenstein, overleden tussen 27 april 1481 en 28 september 1494, zoon van Otto van Haeften, heer van Herwijnen, dijkgraaf van de Tielerwaard en Adelissa/Adelina van Herwijnen.
 4. Alarda Pieck trouwde met Johan van der Donck.

http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_ut/genea_middeleeuwen/pieck1-01.htm

Bronvermeldingen 1421 - 13 april - (op den Sonnendach jubilate) Reynalt hertog van Gulich stelt Franck Pyeck aan tot zijn ambtman te Zaltboemell, in Boemelre-en Tyelreweerden en te Herwerden, op welke ambten deze 9268 Vlaamsche gulden, en 8 Gelderse, blanken heeft geschoten, en regelt zijn rechten en verplichtingen als zoodanig.Bron: Gelderse Rekenkamer.

1421 - 9 november - (des Sonnendaigs nae sent Willibrords dach) Reynalt hertog van Gulich beveelt zijnen ambtman Franck Pyeck, te Dryell in Boemelreweerde een plaatsvervanger aan te stellen om de dagelijksche breuken te innen, terwijl de hertog de breuken wegens doodslag, enzoverder aan zich zal behouden. Bron: Gelderse Rekenkamer.

1422 - 4 maart - (des Gudesdaigs nae den Sonnendaige invocavit) Reynalt hertog van Gulich bevestigt de aanstelling van Franck Pyeck tot ambtman van Saltboemell c.a. (zie de brief van 13 april 1421) en erkent, dat diens vordering op het ambt met 1731 Hollandse schilden is vermeerderd. Bron: Gelderse Rekenkamer.

1494 - 28 september - (op den achtentwyntichsten daige des maendes Septembris) Kaerle hertog van Gelre bevestigt ten behoeve van de erfgenamen van Franck Pyeck en zijn zoon Arnt, met name vrouwe Cornelis, huisvrouw van heer Johan van Reness[e], ridder, Jutte [Pieck], weduwe van Ot[to] van Haefften, en Cornelis van den Donck, weduwe van Bernart van Galen, alsmede Gaedert van Harne tot Harne op grond van zijn huwelijksvoorwaarden, hunne pandvorderingen op de ambten van Saltboemell, Boemelre-en Tyelreweerden en Herwairden, met de dijkgraaf-, richter-en bodeambten (zie de brieven van 13 april 1421 en 4 maart 1422), stelt op hun verzoek Herman Pieck tot ambtman aldaar aan en erkent, dat hunne vordering alsnog met 300 goudgulden is vermeerderd. Bron: Gelderse Rekenkamer.

http://genwiki.nl/gelderland/index.php?title=Pieck

Franck Pieck bijgenaamd 'de Vroede', geboren circa 1395, overleden te Gameren tussen 21 juli 1470 en 24 september 1473, schildknaap 1418 en 1447, heer van Gameren, werd in 1418 door hertog Reinald aangesteld tot bevelhebber van het krijgsvolk, dat Jan van Beieren te hulp was gezonden, voegde zich in 1419 bij het verbond van de Landschap, werd in 1421 pandheer van het ambt van Zalt-Bommel, Tieler- en Bommelerwaarden, tekende in 1467 als ambtman van Bommel-en Tielerwaarden het verbond tussen Hertog Adolf en Ruprecht, bisschop van Keulen, raad van de hertog van Gelder 1447, trouwde circa 1400 met Geertruid van Isendoorn, dochter van Alard van Isendoorn en Folewijn van Druten.

titel

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen