Standbeeld Ulrik Huber

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie gerelateerde pagina's in Categorie Ulrik Huber


Boven: Artist Impression van de hoofdingang van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout in Den Haag die in 2016 is opgeleverd. Onder: De zes beelden van Nederlandse rechtsgeleerden die voor de hoofdingang staan. De volgorde van plaatsing (vlnr) is dezelfde als die in de tekst op deze pagina. (foto Huberiana No. 46)]
Het bronzen beeld van Ulrik Huber is van de hand van Frits van Hall en in 1938 gegoten bij bronsgieterij A. Binder uit Haarlem (Foto oude lokatie Kazernestraat 2014). Foto/afbeelding: Wikipedia.

Bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag staat een bronzen standbeeld van professor Ulrik (Ulricus) Huber, een voorouder van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker.

Het beeld is onderdeel van een serie van zes standbeelden van beroemde Nederlandse rechtsgeleerden.

Inhoud

Illustere rechtsgeleerden

De bronzen standbeelden bij de Hoge Raad beelden 6 beroemde Nederlandse rechtsgeleerden uit die beschouwd worden als grondleggers van het Nederlandse rechtssyteem, met referentie naar hun wikipediapagina's:

Rechts het bronzen beeld van Ulrik Huber in de nieuwe setting voor het in 2016 opgeleverde gebouw van de Hoge Raad (Foto 2016). Foto/afbeelding: Rene Louman.
  1. Cornelis van Bijnkershoek
  2. Ulrik (Ulricus) Huber
  3. Hugo de Groot
  4. Simon van Leeuwen
  5. Johannes Voet.
  6. Joan Melchior Kemper

Ieder beeld is door een andere kunstenaar vervaardigd. Het beeld van Ulrik Huber is van de hand van Frits van Hall en is in 1938 gegoten bij bronsgieterij A. Binder uit Haarlem.

De zes standbeelden worden als eerste in 1939 geplaatst voor het voormalige kantoor van de Hoge Raad op het Haagse Plein. Het gebouw stond aan de westkant van het plein, wat teruggetreden tussen de voormalige departementen van Justitie en die van Koloniën.

Na de sloop van dit gebouw in 1987 verhuizen de beelden naar de Kazernestraat in Den Haag, naast de net afgeleverde nieuwe werkkantoren van de Hoge Raad der Nederlanden. Op de plaats van het voormalige Hoge Raadsgebouw zal later nieuwbouw ten behoeve van de Tweede Kamer verrijzen.

Schandelijk afgietsel in huiselijke kleeding!

Mr. dr. L.E. Visser, president van de Hooge Raad, bewondert het standbeeld van Ulrik Huber voor het pas opgeleverde gebouw van de Hoge Raad aan het Plein te Den Haag. In 1940 wordt hij ontslagen omdat hij jood is. (foto: mei 1939)

In 1942 beklaagt Mr. F.G.A. (Ferry) Huber zich over het standbeeld. Ferry Huber onderzoekt de familiegeschiedenis en correspondeert daarover met zijn neef Axel Rosendahl Huber. Uit Huberiana No. 6):

Wat het beeld van onze Ulrik betreft, ik ben het volmaakt met je eens. Je hebt gelijk met de veronderstelling van dat het een afbeelding is in huislijke dracht. Er is nl. van hem een schilderij of gravure in gala en in huiselijke dracht van hem gemaakt. Het beeld moet dan gemaakt zijn naar het portret in Boeles ‘Frieslands Hoogeschool’,als je je het nog herinnert. Ulrik schijnt vier keer uitgeschilderd of gegraveerd te zijn geweest, of wel twee maal in huiselijke kleeding en gala.
Ik zal proberen critisch kelen in beweging te brengen om tegen dit schandelijke afgietsel, onze voorvader onwaardig, te protesteren, doch eerst moet ik me wat meer kunnen inleven in zijn persoon en wat meer van zijn huiselijke aangelegenheden af weten, om de beeldhouwer in alle opzichten te kunnen kraken.
Zijn fantasie is te ver gegaan!

Huber de parkeerwachter

Ulrik Huber (midden) dient tot 2016 als parkeerwachter op het terrein bij de kantoren van Hoge Raad aan de kazernestaart 52 in Den Haag (2014)

De wat achteraf locatie aan de Kazernestraat in Den Haag, waar de beelden staan van 1987 tot 2016, leidt tot ongenoegen in de stad. De Familie Vereniging Huber publiceert een 'Huberiana' betiteld: Ulricus Huber gaat verhuizen. Een citaat daaruit.

De leveranciersingang en de toegang tot de rechtszalen van de Hoge Raad bevinden zich aan de achterzijde van het gebouw aan de Kazernestraat. Daar staan ook de standbeelden van de zes grootste rechtsgeleerden van ons land. De afstand tussen de beelden is zodanig gekozen dat ertussen plaats is om auto’s te parkeren.
Het gevolg is dat Hugo de Groot, Ulricus Huber en vier andere rechtsgeleerden sinds 1989 dienstdoen als parkeerwachters aan de achterdeur van de Hoge Raad.
Een Amerikaanse rechter op bezoek in Den Haag overzag dit weinig smaakvolle schouwspel en zei: “This is ‘Contempt of Court’!” (minachting voor het gerecht).

Splinternieuw en representatief

Koning Willem-Alexander opent op 20 april 2016 het nieuwe gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Het tweede beeld van links stelt Ulrik (Ulricus) Huber voor. Foto: Koninklijk Huis.
De zes beelden voor de nieuwbouw van de Hoge Raad der Nederlanden aan de Korte Voorhout in Den Haag, die april 2016 is opgeleverd. Ulricus Huber is de tweede van links. Foto/afbeelding: Nextens.

In april 2016 wordt het parkeerterrein verruild voor een meer representatieve en prominente locatie aan het Korte Voorhout in Den Haag, tegenover het Ministerie van Financiën. Het nieuwe gebouw van de Hoge Raad is van de hand van architectenbureau Klaus en Kaan. Inmiddels zijn de partners uit elkaar (2014).

De zes beelden staan er weer in hun oorspronkelijk grandeur als hoeders van het hoogste recht, naast elkaar in dezelfde volgorde als voor het oude gebouw van de Hoge Raad aan het Plein in Den Haag.

Achter hen een modern, statig en tijdloos gebouw met een enorme glazen pui die de transparantie van ons rechtssysteem verbeeldt. Goed zichtbaar vanaf het Malieveld vormt het een mooi accent in de skyline van Den Haag, althans zo menen de architecten van het architectenbureau Klaus en Kaan.

Op de glazen pui een citaat van Hugo de Groot: Ubi Judicia Deficiunt Incipit Bellum; waar het recht ophoudt, begint de oorlog.

Ze staan helemaal door elkaar!

Artikel van Ketelaar waar hij de verkeerde plaatsing opwerpt. Foto/afbeelding: Haagspraak.

In een ingezonden brief in Den Haag Centraal in januari 2016 brengt Prof. dr. F.C.J. Ketelaar, hoogleraar Archiefwetenschap, terecht te berde dat de geleerden niet conform de allereerste plaatsing gerangschikt zijn, namelijk zoals bij het eerste plaatsing bij het gebouw van de Hoge Raad aan het Plein.

De plaatsing is klakkeloos overgenomen van de laatste plaatsing, namelijk die van het parkeerterrein van de Hoge Raad; niet over nagedacht dus.

Had men wat research gepleegd, dan zou men weten dat de plaatsing aan het Plein gecentreerd was rond de hoofddeur in het midden. Gerekend vanaf deze deur stonden de illustere geleerden links en rechts alternerend in chronologische volgorde; de jongste dichtbij.

Nu de hoofddeur van de nieuwbouw van de Hoge Raad rechts staat zou de volgorde logischerwijs moeten zijn van rechts naar links: De Groot (1583), Van Leeuwen (1626), Huber (1636), Voet (1647), Van Bynckershoek (1673), en Kemper (1776).

De historische correctie houdt wel wat wat geschuif is; geen enkele geleerde blijft op zijn sokkel! dat zal dus niet snel gebeuren.

Fotogalerij standbeeld Ulrik Huber

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen