Hoogendijk biografie

Uit FamilieWiki
(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
(Tekst vervangen door 'VERWIJDERD 19 NOV 2014')
 
(3 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
NIET MEER TOEGANKELIJK VIA INHOUD DEZE WIKI
+
VERWIJDERD 19 NOV 2014
 
+
Een artikel, afkomstig van de website [http://www.iisg.nl/ondernemers/index.php Biografieën van Nederlandse ondernemers] beschrijft de loopbaan van [[Hoogendijk-Ekker#Dirk_Albert_Hoogendijk|Dirk Albert Hoogendijk]], echtgenoot van [[Hoogendijk-Ekker#Wil_Ekker|Wil Ekker]], die op haar beurt zus van [[Swertz-Ekker|Bob Ekker]] is. Het is ongedateerd maar waarschijnlijk gepubliceerd rond 1939.
+
 
+
[[File:dirk hoogendijk publicatie versie2.jpg|thumb|325px|Fragment van de publicatie over Dirk Hoogendijk,(ca. 1939)]]
+
 
+
[[File:mansportret circle Rembrandt.jpg|thumb|325px|De in de tekst beschreven Studie van een oude man, door Hoogendijk bemachtigd voor het Mauitshuis. het werd destijds toegeschreven aan Carel Fabritius, maar nu aan Rembrandt's directe omgeving (leerling of schilder)]]
+
 
+
: Hoogendijk, Dirk Albert. Kunsthandelaar, Geb. 27 Juli 1895, Den Haag. Vader: Witte Hoogendijk, Dir. van de Verzekerings Bank de Nieuwe Eerste Nederlandsche N .V . te s-Gravenhage, overleden 1921. Moeder: Gesine, Elize Geertruida. Thieme, overl. 1917, dochter van den bekenden uitgever [http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu03_01/molh003nieu03_01_1861.php D. A. Thieme] te wiens nagedachtenis het [http://nl.wikipedia.org/wiki/D.A._Thiemeprijs D.A. Thieme-fonds] werd gesticht.
+
 
+
: Geh. met Anna. Wilhelmina Ekker, dochter van den Haagschen medicus Dr. D. W. Ekker en Regina Rijshouwer, den 31en Maart 1923 te ‘s-Gravenhage, uit welk huwelijk geboren werden: Gine Elize, 15 April 1939; Derk Willem Witte, 29 October 1932 en Gine Wilhelmina Elisabeth, 2 Februari 1935.
+
 
+
: Na het eindexamen Gymnasium was H. Korten tijd in den Amsterdamschen kunsthandel werkzaam, daarna studeerde hij aan het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht, welke studie werd voortgezet gedurende langdurige verblijven in zoo goed als alle belangrijke kunstcentra in Europa.
+
 
+
: In 1925 richtte hij de Firma [https://rkd.nl/nl/explore/artists/444603 D. A. Hoogendijk & Co.] Op, een Commanditaire Vennootschap tot het uitoefenen van den kunsthandel en wel den handel in oude schilderijen in het bijzonder, waarvan hij de Beheerende Vennoot werd. Dat de criticus Just Havelaar in 1929, in “Het Vaderland ” schreef: „De Heer Hoogendijk behoort tot hen, die er toe hebben bijgedragen den handel in Oude Kunst op een hoog aesthetisch peil te brengen” bewijst wat H’s streven van meet af aan geweest is.
+
 
+
: Toen Dr. Heinrich Baron Thyssen-Bornemisza, een der grootste verzamelaars in Europa, het jaar daarop in 1930 zijn toenmalige collectie tentoonstelde in de Pinakothek te München, bleek, dat H’s bedoeling spoedig waardering gevonden had, want een aantal schilderijen uit die unieke collectie bleek van hem afkomstig, zoo goed als menig stuk, waarmede Sir Henry Deterding in 1936 de verschillende Nederlandsche musea verrijkte, door hem geleverd bleek te zijn.
+
 
+
: Aan den opbouw van ontelbare verzamelingen, groote zoowel als kleine, heeft H. in den loop der jaren in Nederland en daarbuiten met hart en ziel medegewerkt. De twee hoogst belangrijke aanwinsten aan openbaar Nederlandsch kunstbezit, waarover eind 1937 in de dagbladen zooveel geschreven werd, het mansportret van Carel Fabritius uit de Coll. van Graaf Harrach te Weenen en [[De_valse_Vermeers|“Christus in Emmaus”]] van Johannes Vermeer van Delft, die een plaats vonden resp. in het Mauritshuis te ‘s-Gravenhage en het Boijmans Museum te Rotterdam, zijn ook weer beide afkomstig van de Firma Hoogendijk.
+
 
+
: Toen in 1934 te Parijs de Chambre Internationale des Experts d’Art werd opgericht, werd H. benoemd tot Conseiller voor Nederland. Zijn werk is tevens zijn liefhebberij; het bestaat uit eindeloos reizen en trekken, op zoek naar schilderijen met werkelijke kunstwaarde, het ontvangen der bezoekers en het met raad en daad bijstaan van ieder, die zich voor kunst interesseert.
+

Huidige versie van 25 mrt 2019 om 16:32

VERWIJDERD 19 NOV 2014

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen