Havelaar, Familie

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
(Jan Havelaar (1725))
(Jan Havelaar (1725))
Regel 139: Regel 139:
 
[[File:Jan Havelaar.jpg|thumb|350px|Jan Havelaar (1725)]]
 
[[File:Jan Havelaar.jpg|thumb|350px|Jan Havelaar (1725)]]
  
[[File:adriana bremer 1726 v2.jpg|thumb|350px|Portret van Adriana Bremer (1726), maar mogelijk Sarah van der Pot]]
+
[[File:adriana bremer 1726 v2.jpg|thumb|300px|Portret van Adriana Bremer (1726), maar mogelijk Sarah van der Pot]]
  
 
'''Jan Havelaar''' is geboren in 1725 in Rotterdam, zoon van Pieter Havelaar en Niesje Dame. Hij huwt '''Adriana Bremer''' in 1757. Adriana Bremer, dochter van Jacob Bremer en Petronella Drost, is geboren in 1726 in Rotterdam. Hun kinderen, alle gebeurtenissen spelen zich af in Rotterdam tenzij anders vermeld.
 
'''Jan Havelaar''' is geboren in 1725 in Rotterdam, zoon van Pieter Havelaar en Niesje Dame. Hij huwt '''Adriana Bremer''' in 1757. Adriana Bremer, dochter van Jacob Bremer en Petronella Drost, is geboren in 1726 in Rotterdam. Hun kinderen, alle gebeurtenissen spelen zich af in Rotterdam tenzij anders vermeld.

Versie van 20 feb 2016 om 10:14

UNDER CONSTRUCTION

Inderdaad: flarden tekst en ontbrekende passages. Er wordt aan gewerkt. Keer terug naar de Hoofdpagina en kom later graag eens terug!


Deze pagina beschrijft de voorouders van Maria Elisabeth Havelaar (1784), dochter van Jacob Petrus Havelaar (1760), en voorouder van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker. Maria Elisabeth is de Door haar huwelijk met Cornelis van Vollenhoven (1783) verdwijnt de achternaam Havelaar bij haar verdere nakomelingen.

Het geslacht Havelaar is afkomstig uit Woudrichem. De eerste voorvader die zich te Rotterdam vestigt, is de schipper Adriaen Havelaar, zoon van Sebastiaen Havelaar.

Afstamming: hoe de families in elkaar oplossen naar boven toe
de Haan
Swertz
Ekker
Rijshouwer
van Vollenhoven
Havelaar

Inhoud

Goossen Havelaer (ca. 1500)

Goossen Havelaer is geboren omstreeks 1500, vrouw onbekend. Hij heeft twee zonen:

 1. Adriaen Havelaer, wordt nog vermeld te Woudrichem in 1579 en 1560, huwt Beatrix Petersdr.
 2. Sebastiaen Havelaar, overleden voor 1581

Goossen Havelaar wordt 1586 en 1596 als bloedvoogd van de kinderen van Adriaen Havelaar genoemd.

Sebastiaen Havelaar (overleden voor 1581)

Sebastiaen Havelaar is geboren medio 16e eeuw. Overleden vóór 15811, woont omstreeks 1550 te Woudrichem, in de Kerkstraat 0. Z., in een hem toebehorend huis, tr. N.N.

Adriaen Havelaar (2e helft 16e eeuw)

scheepsgezaghebber (= schipper), begraven Rotterdam 8 Oct. 1594, tr. Beelken (Belytgen) Aertsdr.; zij verkoopt 31 Maart 1596 een huis te Woudrichem, koopt 19 Jan. 1601 een buis aan ‘t Visschersdijk te Rotterdam, dat zij 7 Feb, 1605 weder verkoopt, begr. Rotterdam tussen 5 en 12 Feb. 1611. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Havelaar, geboren in 1595, huwt tweemaal: 1) Janneken Jans, 2) Anna Hondius, overlijdt tussen 1650 en 1651.
 2. Sebastiaen Havelaar, huwt Fijtgen Cornelisdr. in 1604, overlijdt rond 1608.
 3. Aert Havelaar, huwt Janneke Jans in 1606, begraven in 1628.

Sebastiaan: geb. ‘s-Hertogenbosch, ,,varende man”, woonde in 1604 te Rotterdam in de Molensteeg, woondendan in de Hoofdsteeg. Zij hertr. in 1905 Jan Pietersz. Herlaer.

Aert; geb. Antwerpen, diaken te Rotterdam o.a. 1628, was minderjarig in 1596, doch meerderjarig in 1606, scheepskapitein op het schip ,,De Hazewint” waarmee hij in 1618 een onbekend eiland ontdekte tussen Groenland en IJsland; hij bezat een huis in de Wijnstraat. dat zijn kinderen verkopen op 17 Dec. 1624, overlijdt in 1628, laat vijf kinderen na, tr. Rotterdam 21 Mei 1606 Janneke Jans, dr. van Jan Barentsz.

Adriaen Havelaar (1595)

Adriaen Havelaar, geboren in 1595. Hij huwt Janneken Jans in 1611. Hij overlijdt rond 1650/1651 op een leeftijd van ca 55 jaren. Adriaen Havelaar is in 1620 secretaris van Hillegersberg,, boekverkoper en notaris te Rotterdam,

Hij huwt tweemaal, zijn eerste vrouw Janneken Jans in 1611. Kinderen

 1. Johan Havelaar, huwt tweemaal; 1) Hester Hondius in 1640, 2) Maria van den Bosch. Hij is notaris te ‘s-Gravenhage 1639, proc. van het gerecht te ‘s-Gravenhage 1653-63 of 66, bezat een huis op de Kneuterdijk, 8 Juli 1669 zijn weduwe het door hem op 11 Juli 1651 gekochte huis in de Schoolstraat verkoopt. Hij overlijdt tussen 1663 en 1669.
 2. Sebastiaan Havelaar, huwt Maria Proons. Hij overlijdt in 1663.
 3. Belytgen Havelaar, huwt Nicolaes van Seyl in 1642.
 4. Johanna Havelaar. Zij overlijdt voor 1690.
 5. Jacobus Havelaar. huwt Maria Wor. Hij is deurwaarder der gemeene middelen (kwartier Rotterdam) en overlijdt in 1679.

Adriaen huwt voor de tweede maal in 's Gravenhage (Kloosterkerk) in 1639 met Anna Hondius, weduwe van Johannes (van) Waesberghe. Ze krijgen twee kinderen:

 1. Hendrick Havelaar. Hij werd gedoopt in 1642.
 2. Maria Havelaar. Zij werd gedoopt in 1644.

Sebastiaan Havelaar (begin 17e eeuw)

Sebastiaan Havelaar huwt Maria Proons in 1653. Maria Proons is geboren in 1629 in Rotterdam, en dochter van Jan Gerritszn. Proons en Anna van Uffelen. Sebastiaan Havelaar is secretaris van Hillegersberg. Sebastiaan Havelaar overlijdt in 1663, zijn vrouw tussen 1664 en 1671 als ze 35- 42 jarige leeftijd.

 1. Anna Havelaar (1653 - na 1725), huwt Hendrik Jongeling.
 2. Adriaen Havelaar (1655 - 1717), huwt driemaal: 1) Cornelia van Tol in1680, 2) Anna van Dusseldorp in 1692, 3) Aletta Goris in 1699.
 3. Johanna Havelaar (1657 - 1718), huwt tweemaal: 1) Abraham Cool in 1682, 2) Jacobus de Hoog in 1691.
 4. Jan Havelaar (1659 - 1744), huwt Cornelia Vinck in 1685.
 5. Cornelia Havelaar (1661 - 1745), huwt Harper Oudemans in 1690.

zoon Adriaen 1655 hoofdman van het lakenkoopersgilde 1687, luitenant der burgerij 1689-91, 1e schepen van Schieland 1689, refactiemr. 1689, vredemaker 1691-92, comm. van Kleine Zaken 1692

Jan Havelaar (1659)

Jan Havelaar is geboren in 1659 in Rotterdam. In 1685 huwt hij Cornelia Vinck, dochter van Pieter Vinck en Catharina de Jongereux. Cornelia Vinck. Cornelia is geboren in 1665 in Rotterdam. Jan Havelaar is wijnkoper in Rotterdam en hoofdman van het Kuipersgilde (1688), een wijnkopersgilde, hoofdman van de brandweer (1703) te Rotterdam. Jan Havelaar overlijdt in 1744 op een leeftijd van 84 jaren, zijn vrouw als zij 81 is (1746).

Adrianus wordt maar maand oud Bastiaen net geen jaar oud Cornelia 8 maanden

Stephanus Dame vlasweger

Sebastiaan Oudemans pondgaarder

 1. Catharina Havelaar(1686 - 1743), huwt Johannes Balkenende in 1712.
 2. Adrianus Havelaar (1690 - 1725), huwt Maria Berckel in 1710.
 3. Pieter Havelaar (1692 - 1769), huwt Niesje Dame in 1720.
 4. Maria Havelaar (1697 - 1754), huwt Stephanus Dame in 1717.
 5. Anna Havelaar (1701 - 1757), huwt Daniel Pigeaud in 1729.
 6. Aletta Havelaar .1705 - 1747), huwt Sebastiaan Oudemans in 1743.

Pieter Havelaar (1692)

De kinderen van Joannes Havelaar en Cornelia Vinck schenken hun ouders een penning ter ere van hun 25-jarig huwelijk in 1710. Jan Havelaar is wijnkoper in Rotterdam en hoofdman van het wijnkopersgilde. Bron: Europeana.

Pieter Havelaar is geboren in 1692 in Rotterdam. Hij huwt Niesje Dame in 1720. Niesje is geboren in 1692 in Rotterdam, dochter van Dirck Dame en Gerritje van Heumen, bode van de Vredemakerskamer te Rotterdam. Pieter Havelaar is van beroep wijnkoper en brandewijnmaker. Pieter Havelaar overlijdt in 1769 in Rotterdam op een leeftijd van 77 jaar, zijn vrouw in 1765 in Rotterdam op een leeftijd van 73 jaar.

 1. Pieter Havelaar (1692 - 1769), huwt Niesje Dame in 1720
 2. Cornelia Havelaar (1721), huwt Nicolaas Pel
 3. Jan Havelaar (1725 - 1805), huwt Adriana Bremer (1726 - 1789) in 1757
 4. Gerritje Havelaar (1727 - 1777)

Jan wordt net een jaar oud, voor hij overlijdt

Jan Havelaar (1725)

Jan Havelaar (1725)
Portret van Adriana Bremer (1726), maar mogelijk Sarah van der Pot

Jan Havelaar is geboren in 1725 in Rotterdam, zoon van Pieter Havelaar en Niesje Dame. Hij huwt Adriana Bremer in 1757. Adriana Bremer, dochter van Jacob Bremer en Petronella Drost, is geboren in 1726 in Rotterdam. Hun kinderen, alle gebeurtenissen spelen zich af in Rotterdam tenzij anders vermeld.

 1. Jan Havelaar (1758 - 1812), gehuwd met Sara van der Pot (1762 - 1826). Jan is makelaar, lid der firma Jan Havelaar & Zoon te Rotterdam, majoor-commandant der schutterij, hoogheemraad van Charlois, dijkgraaf van Katendrecht.
 2. Jacob Petrus Havelaar (1760 - 1846, Ellecom), gehuwd met Anna de Lange (1765 - 1793).
 3. Pieter Havelaar (1763 - 1841), gehuwd met Geertruyda Oudemans (1768 - 1836).
 4. Jozua Havelaar (1766 - 1795), overleden op ca. 29-jarige leeftijd.

Adriana komt uit een familie van predikanten, lakenfabrikanten, en karmozijnververs. Haar voorouders worden beschreven op de pagina Familie Bremer. Jan Havelaar overlijdt in 1805 in Rotterdam op een leeftijd van 80 jaar, zijn vrouw in 1789 op een leeftijd van 63 jaar.

Jan Havelaar richt omstreeks 1745 het kassiersbedrijf Jan Havelaar op, dat vanaf 1781 Firma Jan Havelaar en Zoon, heet. Het bedrijf heeft nog tot tenminste 1965 bestaan. Jan Havelaar is van hervormde huize; zijn echtgenote Adriana Bremer echter - evenals hun kinderen- remonstrants.

Jacob Petrus Havelaar (1760)

Pieter Havelaar (1763); de drie jaar jongere broer van Jacob Petrus Havelaar.

Jacob Petrus Havelaar is geboren in 1760 in Rotterdam en aldaar remonstrants gedoopt. Hij is de zoon van Jan Havelaar en Adriana Bremer. Hij is tweemaal getrouwd geweest. Zijn eerste echtgenote is Anna de Lange, geboren in 1765 en dochter van Johannis de Lange en zijn tweede vrouw Johanna Kollaart. Johannis de Lange was eerst gehuwd met Maria Elisabeth Brakel. De kinderen van Jacob en Anna:

 1. Jan Jacob Havelaar (1783 - 1803), overlijdt jong op 20-jarige leeftijd, weinig van bekend verder.
 2. Maria Elisabeth Havelaar (1784 -1862, beiden Rotterdam). Zij huwt Cornelis van Vollenhoven (1783 - 1844)

Hij huwt zijn 2e vrouw Louisa Jacomina Landmeeter in 1795. Ze krijgen 6 kinderen

Jan Havelaar (1758); de twee jaar oudere broer van Jacob Petrus Havelaar.
 1. Willem Landmeter Havelaar (1796 - 1875)
 2. Gerrit Willem Havelaar (1798 - 1823)
 3. Marinus Eliza Havelaar (1800 - 1865)
 4. Pieter Adriaan Havelaar (1802 - 1842)
 5. Elisabeth Christina Havelaar (1804 - 1851)
 6. Louisa Anna Havelaar (1807- 1880)

Jacob Petrus Havelaar is suikerraffinadeur van beroep.

Hij blijkt zich in de Patriottentijd nogal geweerd te hebben, hij was lid van de Vaderlandse Sociëteit op de Wijnhaven, de vergaderplaats van de gegoede Rotterdamse patriotten, en wordt in de antipatriottische pamfletten van die dagen enige malen genoemd. Hij was in die dagen (1786—'87) luitenant der Burgerij te Rotterdam, doch komt pas in 1811 in de raad van Rotterdam, van de Municipale Raad maakte hij in de jaren 1811—'13 deel uit; van 1824—'42 was hij lid van de Raad en in 1832 werd hij tevens wethouder der stad.

Jacob Petrus Havelaar overlijdt in 1846 in Ellecom op den huize Hofstetten op een leeftijd van 86 jaren; zijn vrouw in 1793 op een leeftijd van 28 jaar.

De twee jaar oudere broer van Jacob Petrus Havelaar, Jan Havelaar (1758) en zijn vrouw Sara van der Pot (1762). Jan is makelaar, lid der firma Jan Havelaar & Zoon te Rotterdam, majoor-commandant der schutterij, hoogheemraad van Charlois, dijkgraaf van Katendrecht.

Fotogalerij

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen