Haak, Grave, Families

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 79: Regel 79:
 
Groede, afkomstig van zijn schoonvader 26 nov. 1641
 
Groede, afkomstig van zijn schoonvader 26 nov. 1641
  
'''7. Maycke Abrahams van Nispen''', overlijdt voor 1662.
 
 
'''14. Abraham Adriaens''', geboren in Vlissingen, overleden tussen 1638 en 1639, koopman in Vlissingen, pachter van de bierimpost 1588/'89, vermeld als  poorter van Middelburg 5 mei 1601, koopt een boomgaard in West-Souburg (1603) en land in Groede en omgeving, gekozen tot  gezworene van het waterschap 15 aug. 1618, schonk zijn deel van een perceel grond in Vlissingen aan de Doopsgezinde Gemeente aldaar 27  maart 1637
 
 
'''15. Digna Bollaert''', gedoopt in 1565 in de St. Walburgis in Antwerpen, overlijdt voor 1599.
 
|}
 
 
=== Bollaert ===
 
 
{| style="color: black; background-color: #f2f2f0;"
 
|
 
'''30. Anthonis Anthoniszn. Bollaert''', huwt Digna Piggen in 1550 in de [https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouwekathedraal_(Antwerpen) Onze-Lieve-Vrouwekathedraal] van Antwerpen. Hij is koopman in Antwerpen, [https://nl.wikipedia.org/wiki/Aalmoezenier aalmoezenier] van de Calvinistentempel  Mollekensraem (1566/'67).
 
 
Anthonis Anthoniszn. Bollaert wordt door de Bloedraad verbannen op 12 juni 1568 waarna hij uitwijkt naar Norwich, vanwaar hij naar Middelburg komt en aldaar poorter wordt op 11 april 1589.
 
 
: De door de hertog van Alva namens koning Filips II in 1567 ingestelde [https://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_Beroerten Raad van Beroerten] was een speciale rechtbank die vanwege het grote aantal uitgesproken doodvonnissen ook de Bloedraad werd genoemd. Deze Raad moest afrekenen met iedereen die had deelgenomen aan de beeldenstorm (aanleiding) en verraad (lees oproer) tegen de koning. Anthonis Anthoniszn. Bollaert komt er goed vanaf met alleen een verbanning maar zal zijn eigendommen wel hebben zien verbeurd verklaard worden.
 
 
''' 31. Digna Piggen'''
 
 
''' 60. Anthonis Thonissone (60)''' is waarschijnlijk de Anthonis Thonissone, die vermeld wordt te Antwerpen 30 dec.
 
1512.
 
|}
 
 
=== Piggen  ===
 
 
{| style="color: black; background-color: #f2f2f0;"
 
|
 
 
'''62. Godevaert Gijsbrechts Piggen''', overlijdt voor 1539.
 
 
'''63. Johanna van Breuseghem''', overlijdt voor 1553.
 
|}
 
 
=== Breuseghem  ===
 
 
{| style="color: black; background-color: #f2f2f0;"
 
|
 
'''126. Steven van Breuseghem''', overlijdt voor 1553. Hij huwt, naast de onbekende moeder van Johanna, ook Petronella Vervloet en overlijdt vóór haar dood.
 
|}
 
  
 
[[Category:Inhoud]]
 
[[Category:Inhoud]]
 
[[Category:Familie]]
 
[[Category:Familie]]
 
[[Category:Under Construction]]
 
[[Category:Under Construction]]

Versie van 10 feb 2017 om 22:34

UNDER CONSTRUCTION

Inderdaad: flarden tekst en ontbrekende passages. Er wordt aan gewerkt. Keer terug naar de Hoofdpagina en kom later graag eens terug!

tekst
Afstamming: hoe de families in elkaar oplossen naar boven toe
Ekker
Stork
Craan
Breekpot
Grave > Haak
van Nispen

Deze pagina beschrijft de voorouders van Maria Pietersdr. Haak (Haeck). Zij is voorouder van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker.

Door haar huwelijk met Cornelis Breekpot (1654) verdwijnt de achternaam Haak/Haeck bij haar verdere nakomelingen.

Inhoud

Van jong naar oud

Het systeem van een kwartierstaat, ook Ahnentafel genoemd.

De opzet van deze pagina is anders dan bij de meeste anderen.

Om meerdere families in één klap te overbruggen wordt een kwartierstaat gebruikt. Terwijl op andere pagina's families van oudste naar jongste generaties worden gevolgd gaat het hier dus omgekeerd; van jong naar oud.

Omdat de ons bekende afstamming vooral via de vrouwelijke lijn teruggaat komen er veel familienamen voor. Het gaat om de families, van jong naar oud; Haak/Haeck, Grave, Bollaert, Piggen en Breuseghem.

Kwartierstaat

Haak/Haeck

Bestand:Haak ancestors v4.jpg
Van onder naar boven de afstamming van Maria Pietersdr. Haak (Haeck) die vooral via de vrouwelijke lijn gaat.
Detail van een kaart uit 1573 van C. Sgrooten van Zeeland met Vlissingen en West-Souburg in het midden waar de families xxx leefden. (Koninklijke Bibliotheek België).
Anthonis Bollaert wordt in 1568 door de Bloedraad verbannen uit Antwerpen. Deze, officieel de Raad van Beroerten genoemd, wordt op de prent voorgezeten door de hertog van Alva, gezeten op een troon met de gerechtsroede in de hand. Rechtsachter wordt een man onthoofd. Prent van Luyken van rond 1678.

1. Maria Pietersdr. Haak (Haeck), geboren in Middelburg, overleden in 1741 in Middelburg. Zij huwt Cornelis Breekpot (1654) in 1678 in Vlissingen.

Haar schoonzuster Johanna Housaart is getrouwd met Henry Henrickson, lid van de Engelse kerk te Middelburg; zij zijn in 1716 in die kerk getuigen bij de doop van Johanna, dochter van Pieter Breekpot.

2. Pieter Pietersz Haeck, overleden in 1686, koopman te Middelburg, lid van de doopsgez. gemeente aldaar vanaf 1652.

Hoewel hem op 5 juli 1671 op zijn verzoek is aangezegd dat hij voortaan ten avondmaal mocht komen, wordt op 13 maart 1672 zijn broederschap

afgezeit door de Gemeente omdat hij zoo qualik tegen zijn vrouw heeft geleeft, met vloecken, kijven of groffe woorden te gebruiken en de meyt te belasten zijn vrouw te slaan.

Blijkens de wachtgeldheffingen is hij in 1674 weer lid. Op 7 mei 1681 schenkt hij zijn huis De Voethoge te Middelburg aan de armen van de mennonistengemeente. Hij verkoopt ook land in Groede en West-Souburg afkomstig van zijn schoonouders

3. Janneke Grave, geboren in Vlissingen, overleden in 1713, lid van de doopsgez. gemeente te Middelburg. bij het huwelijk van Maria Pietersdr. Haak komen ook voor Pieter Jansz. Haeck en Pieter Jacobsz. Haeck, wellicht neven.

Op 21 mei 1670 werd vanwege de doopsgezinde gemeente te Middelburg aan die van Vlissinge geschreven dat zij haar hand van het avondmaal thuis moest houden omdat zij met haar man in onenigheid leefde, maar op 5 juli 1671 werd haar op haar verzoek aangezegd dat zij ten avondmaal mocht komen, terwijl de gemeente op 13 maart 1672 besloot haar zusterschap te stellen in 't eerste Avontmaal.

Grave

6. Heyndrick Grave, overleden tussen 1657 en 1662, koopman te Vlissingen, verkoopt met de andere erfgenamen land in Groede, afkomstig van zijn schoonvader 26 nov. 1641

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen