Haan de, Hub (1898)

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Schilderij van Hub de Haan, gemaakt door Peer van de Molengraft, die meer Hanen heeft geportretteerd. origineel is in kleur.

Inhoud

De derde zoon

Hubertus Johannes Marie (Hub) de Haan, geboren in 1898 in Eindhoven, is het 6e kind van Caspar Franciscus (Cas V) de Haan en Maria Martina Peeters. Hij is tevens de jongste van drie broers, na Cas en Sjef. Hub blijft ongehuwd en overlijdt in 1975, 77 jaar oud.

Hub bezoekt de Katholieke Lagere School. Als hij een keer 's morgens thuiskomt met een verwond oor, toegediend door de meester, zegt zijn vader; Nee, gij gaat den anderen kant uit, daarmee bedoelend dat hij voortaan naar de openbare school van Gr. Krabbend gaat, vanuit het ouderlijk huis in de Kerkstraat rechtsaf.

Hub volgt zijn opleiding op het college in Weert, en werk als volontair bij Van Omers Glashandel in Arnhem. Hij heeft dan al last van zijn ogen en wordt behand door professor Rochet te Groningen. Hij heeft nooit meer goed kunnen zien.

Hij krijgt kennis met een dochter van Maas (Bier- Stamprooij), en later Jeanette Bom (uit Breda Baronieën). Het mag niet baten; ondanks dat Jeanette vier maanden in Eindhoven in de buurt van de Orchideenstraat komt wonen, speciaal voor Hub, zal hij zal nooit huwen.

Hub de Haan komt ook ter sprake in de paragrafen Haan de-Peeters - Het gezin van Caspar en Maria, Haan de-Peeters - Op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, Haan de-Peeters - Het bedrijf breidt uit, Haan de-Waterreus - Cas VI de Haan en Lina Waterreus - Gemobiliseerd, Haan de-Waterreus - Cas VI de Haan en Lina Waterreus - Cas' sociale en maatschappelijke leven en Haan de-Waterreus - Fotogalerij Cas VI vroeger.

Teleurgesteld de zaak en het huis uit

Hub de Haan op 19-jarige leeftijd. Foto: privé-archief J. A. M. de Haan, Eindhoven.

Alhoewel Caspar Franciscus (Cas V) de Haan zijn drie zoons in zijn zaak heeft werken, zal de oudste zoon Caspar Joseph Marie (Cas VI) (1889- 1962) traditiegetrouw de zaak overnemen.

Hub heeft daar aanvankelijk geen problemen mee; ondanks de stroeve samenwerking met zijn broer Cas VI, bloeit de glas- en verfhandel op door zijn toedoen. Zijn broer Joseph (Sjef) toont weinig ambitie op de steiger na terugkomst uit het kleinseminarie, en wordt onder Hub geplaatst in het kantoor. Vader Caspar V stapt in 1920/27? met zoon Sjef naar de notaris om een aparte NV De Haan's Meierijsche Glas en Verfhandel op te richten. Hoewel Caspar V directeur wordt, is het duidelijk dat zoon Sjef in de toekomst de scepter zal gaan zwaaien. Hub wordt hierin niet betrokken.

Voor Hub is dat de druppel die de emmer doet overlopen. Hij verlaat teleurgesteld het bedrijf én het ouderlijk tehuis. Voor ingewijden is het duidelijk dat achter deze transactie, achter de rug van Hub om gepleegd, niet de warme sociale Caspar Franciscus schuilt, maar de zakelijke teutenvrouw Maria Peeters. Tot ongenoegen van zijn ouders neemt Hub boekhouder Pulles mee. Jacques de oude glassnijder blijft wel in de ouderlijke zaak op de Kerkstraat.

Het is navrant dat Hubs ouders al eerder aan de overkant van hun huis de pandjes Kerkstraat 3, 5 en 7 hadden gekocht, zodat Hub de handelszaak zou kunnen continueren.

NV Hub de Haan, Glashandel

Bedrijfsauto van Hub de Haan Glas en Verfwaren, ca. 1930. Foto: privé-archief J. A. M. de Haan, Eindhoven.

Voor de tweede keer in zijn leven bouwt Hub de Haan een glashandel op. Met financiële hulp van zijn zwager Henri van Lotringen start Hub op de Julianastraat in Eindhoven de Glashandel NV Hub de Haan.

Zijn gezichtsvermogen is dan al ernstig aangetast, maar Hub redt zich door zijn goede geheugen en zijn vermogen alles in zijn hoofd uit te rekenen. Hij hoeft amper 'in de boeken' te kijken.

In 1928 heet het bedrijf officieel NV Hub de Haan, Glashandel en vestigt zich in een nieuw pand aan de Grote Berg in Eindhoven. Naast het verhandelen van vlakglas, levert hij de ruitjes voor de radio's van NV Philips; het zal zijn grootste grootste afnemer zijn. Hub daarover:

indirect is de hele wereld mijn afnemer.
De radio raakt in zwang in de jaren dertig van de vorige eeuw. Philips is koploper en Hub de Haan levert de glaasjes. Afgebeeld: type 930A uit 1933. Foto/afbeelding: gloeidraad.nl.

Het bedrijf op de Grote Berg, eigendom van Hub de Haan, wordt in 1966 door de gemeente Eindhoven opgekocht in het kader van een onteigeningsprocedure. Een nieuw bedrijfspand verrijst aan de Rooijakkersstraat 10 te Eindhoven, onder architectuur van zijn neef Ir. J.A.M. de Haan. De zaak wordt via een holding ingebracht in Veromco NV, en heet tegenwoordig (2016) Glas Solutions.

Thuis bij van Lotringen

Ongeveer tegelijkertijd als Hub, verlaat ook zijn zus Maria Catharina Mathea (Zus) (1893) het ouderlijk huis. Zij zal ook ongehuwd blijven. Hub gaat inwonen bij de familie van Lotringen op het Wilhelminaplein te Eindhoven.

Henri (ook Harrie) van Lotringen is de echtgenoot van Hub's zus Marie Henriëtte Josephine (Jet) de Haan (1888). Hub en Henry waren al goed bevriend. Henry van Lotringen steunt hem bij de oprichting van zijn eigen zaak, door voor hem een pand te bouwen op de Grote Berg te Eindhoven.

Op excursie, mogelijk in Valkenburg, Limburg of België. Vlnr: Hubertus Johannes Marie (Hub) de Haan (1898), zijn zus Marie Henriëtte Josephine (Jet) de Haan (1888) en haar man Henri van Lotringen. Rechtsonder zijn zus Maria Catharina Mathea (Zus) de Haan (1893), Foto: privé-archief J. A. M. de Haan, Eindhoven.

Op gevorderde leeftijd (jaren 70 van de vorige eeuw) woont Hub samen met zijn zus Maria Catharina Mathea (Zus), nog aan het Wilhelminaplein in Eindhoven, een pand dat inmiddels op naam staat van Philomena (Phyl), een van de kinderen van zijn zwager Henry van Lotingen.

Hub ontvangt enkele keren per week bezoek van zijn broer Sjef en zwager Jacques van der Meulen. Ook zijn neef Harrie de Haan, zoon van zijn broer Cas VI, komt er geregeld. Hub wordt tot zijn overlijden (1975) verzorgd door een zuster van de Clarissen, waar Hub altijd een goed hart voor had.

Hub laat bij zijn overlijden veel geld na aan zijn familie en een aantal geestelijken. De kinderen van Henry van Lotringen, waar hij een groot deel van zijn leven inwoonde, ontvangen een groot deel van de erfenis.

Fotogalerij Hub de Haan

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen