Haak, Grave, Families

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Alle voorouders van Maria Pietersdr. Haak (Haeck). Ze worden op deze en verder teruggaande pagina's beschreven.
Afstamming: hoe de families in elkaar oplossen naar boven toe
Ekker
Stork
Craan
Breekpot
Grave > Haak
van Nispen

Deze pagina beschrijft de voorouders van Maria Pietersdr. Haak (Haeck). Zij is voorouder van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker.

Door haar huwelijk met Cornelis Breekpot (1654) verdwijnt de achternaam Haak/Haeck bij haar verdere nakomelingen.

Inhoud

Van jong naar oud

Het systeem van een kwartierstaat, ook Ahnentafel genoemd.

De opzet van deze pagina is anders dan bij de meeste anderen. Om meerdere families in één klap te overbruggen wordt een kwartierstaat gebruikt. Terwijl op andere pagina's families van oudste naar jongste generaties worden gevolgd gaat het hier dus omgekeerd; van jong naar oud.

Omdat de afstamming via de vrouwelijke lijn teruggaat komen er meerdere familienamen voor, in dit geval Haak/Haeck en Grave.

Kwartierstaat

Haak/Haeck

Detail van een kaart uit 1573 van C. Sgrooten van Zeeland met Vlissingen en West-Souburg in het midden waar de families Haak/Haeck en Grave leefden. (Koninklijke Bibliotheek België).
Dit gebouw aan de Hoogstraat in Middelburg diende lang als kerk van de doopsgezinden, waaronder de familie Haak/Haeck en Breekpot. In 1592 als zeepziederij in gebruik genomen, en in 1629 aangekocht door de doopsgezinde gemeente om als kerk te gebruiken tot 1889. het is daarna van het Leger des Heils, en vanaf 2007 thuis van Theater Productiehuis Zeelandia. Foto/afbeelding: blog monnikenwerk.

1. Maria Pietersdr. Haak (Haeck), geboren in Middelburg, overleden in 1741 in Middelburg. Zij huwt Cornelis Breekpot (1654) in 1678 in Vlissingen.

Haar schoonzuster Johanna Housaart is getrouwd met Henry Henrickson, lid van de Engelse kerk te Middelburg; zij zijn in 1716 in die kerk getuigen bij de doop van Johanna, dochter van Pieter Breekpot.

2. Pieter Pietersz Haeck, overleden in 1686, koopman te Middelburg, lid van de doopsgez. gemeente aldaar vanaf 1652.

Hoewel hem op 5 juli 1671 op zijn verzoek is aangezegd dat hij voortaan ten avondmaal mocht komen, wordt op 13 maart 1672 zijn broederschap

afgezeit door de Gemeente omdat hij zoo qualik tegen zijn vrouw heeft geleeft, met vloecken, kijven of groffe woorden te gebruiken en de meyt te belasten zijn vrouw te slaan.

Blijkens de wachtgeldheffingen is hij in 1674 weer lid. Op 7 mei 1681 schenkt hij zijn huis De Voethoge te Middelburg aan de armen van de mennonistengemeente. Hij verkoopt ook land in Groede en West-Souburg afkomstig van zijn schoonouders

3. Janneke Grave, geboren in Vlissingen, overleden in 1713, lid van de doopsgez. gemeente te Middelburg. bij het huwelijk van Maria Pietersdr. Haak komen ook voor Pieter Jansz. Haeck en Pieter Jacobsz. Haeck, wellicht neven.

Op 21 mei 1670 werd vanwege de doopsgezinde gemeente te Middelburg aan die van Vlissinge geschreven dat zij haar hand van het avondmaal thuis moest houden omdat zij met haar man in onenigheid leefde.

Op 5 juli 1671 werd haar op haar verzoek aangezegd dat zij weer ten avondmaal mocht komen, terwijl de gemeente op 13 maart 1672 besloot haar zusterschap te stellen in 't eerste Avontmaal.

Grave

6. Heyndrick Grave, overleden tussen 1657 en 1662, koopman te Vlissingen, verkoopt met de andere erfgenamen land in Groede, afkomstig van zijn schoonvader 26 nov. 1641

7. Maycke Abrahamsdr. van Nispen, overleden vóór 1662, dochter van Abraham Adriaens (overl. 1638).

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen