Ekker-Rijshouwer

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Over Derk Willem Ekker en Regina (Gien) Rijshouwer, de ouders van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker. Hij een toegewijd arts, bekwaamd in Berlijn en Wenen. Zij een telg uit oude patriciersgeslachten die haar vader vroeg verliest. Over zijn proefschrift uit 1894 dat nog steeds op internet te koop is, waarom hij 'de God van de Schenkweg' genoemd werd, en hoe hij omschoolt tot keel-, neus- en oorarts nadat hij tbc oploopt. Hoe Derk Willem puzzels, raadsels en ingewikkelde schaakstellingen oplost. En dan zijn broer Evert, die in de textiel gaat, en zijn rentenierende kunstzinnige neef Evert.
Zie gerelateerde pagina's in Categorie Ekker-Rijshouwer en kinderen


Huiselijk tafereel met in het midden Derk Willem Ekker. Links zijn vrouw Regina (Gien) Rijshouwer en rechts een onbekende die een aanval ensceneert met een Indonesische kris. Locatie: J. Pietersz. Coenstraat nr. 9, Den Haag (ca. 1902). Foto: privé-archief C. Feldhaus, Hoorn.
Afstamming: hoe de families in elkaar oplossen naar boven toe
De Haan-Swertz
Swertz-Ekker
Ekker-Rijshouwer
Ekker Rijshouwer

Deze pagina beschrijft Derk Willem Ekker (1863), zijn echtgenote Regina (Gien) Rijshouwer (1869), hun huwelijk en hun gezin.

Inhoud

Derk Willem Ekker

Derk Willem Ekker op middelbare leeftijd. Foto: privé-archief C. Feldhaus, Hoorn.
Derk Willem Ekker als hij eind 60 is. Hij wordt als een van de gewone leden met zijn jaren van deelname geportretteerd in het Gedenkboek ter ere van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse Keel-, Neus- en Oorheelkundige Vereeniging (1933).

Derk Willem Ekker, de vader van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker, is geboren in 1863 in Hengelo, zoon van Hendrik Jan Ekker en Anna Wilhelmina (Mina) Stork. Hij huwt Regina (Gien) Rijshouwer in 1892 in Utrecht. Zijn voorouders worden verder op de pagina's van de families Ekker, Stork, en Craan. Derk Willem overlijdt in 1939 in Den Haag op een leeftijd van 77 jaren.

Arts in hart en nieren

Derk Willem Ekker begint als huisarts, is later als geneesheer verbonden aan de polikliniek van het Westeinde ziekenhuis en specialiseert zich op late leeftijd tot keel-,neus- en oorarts. De loopbaan van dokter Derk Willem wordt kort beschreven in Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG); op 30 juni 1934 verschijnt het artikel VEERTIGJARIG Doctorsjubileum D. W. Ekker. Hij is dan ca. 72 jaar oud en leeft teruggetrokken in Wassenaar:

Op 5 juli zal het 40 jaren geleden zijn, dat collega DERK WILLEM EKKER te Leiden den doctorstitel behaalde op proefschrift: Het tellen der Bloedlichaampjes en het bepalen van het Haemoglobuline-gehalte van het bloed aan het dekbed.
Op 16 juni 1892 had hij reeds het artsexamen gedaan- Hij is geboren te Hengelo op 13 Augustus 1862 en bezocht het gymnasium te Kampen. Voordat hij in de praktijk ging, verrijkte hij zijn kennis door een verblijf in 1892 gedurende eenige maanden te Weenen en in 1893 te Berlijn.
Daarna vestigde hij zich in den Haag als gewoon arts en eindigde in 1914 hiermee om zich te gaan bekwamen als specialist voor neus-, keel- en oorziekten. Dezen tak der geneeskunde oefende hij van 1906 tot 1928 in den Haag uit en trok zich daarna in Voorburg terug.
Hij was ondervoorzitter der afdeeling, penningmeester van de Koepokvereeniging, secretaris van het Volks-schoolbad en voorzitter van den Volksbond, afdeling 's Hage. In ons Tijdschrift vinden wij een paar artikelen van hem, o.a. in 1917: Vertoon van een lijder bij wien voor 3 ½ jaar het strottenhoofd in zijn geheel is verwijderd en in 1927 vertoonde hij 2 praeparaten, bij een lijkenopening verkregen.
Wij wenschen onzen collega, die thans Wassenaar als rustoord heeft gekozen nog vele goede jaren! P. A. DE WILDE.
Anna Ekker (1859), de drie jaar oudere zus van Derk Willem Ekker, gehuwd met Hendrik Casper Stork (1857). Foto: privé-archief Anton Ekker, Zwolle.

Derk Willem Ekker is een arts in hart en nieren en zijn toewijding voor zijn patiënten is groot. Hij wordt 'de God van de Schenkweg' genoemd omdat hij armlastige patiënten in die buurt niet laat betalen.

Hij loopt halverwege zijn carrière tuberculose (tbc) op, waarschijnlijk via zijn praktijk. Dit overvalt ook zijn latere schoonzoon Jan Swertz die tbc oploopt door contact met een besmette patiënt, zie Jan Swertz naar Dekkerswald. Tuberculose, ook wel tering genoemd is volksziekte nummer één aan het begin van de 20e eeuw. Er bestaat geen remedie tegen en jaarlijks sterven er ongeveer 10.000 mensen aan.

Derk Willems proefschrift Het tellen der bloedlichaampjes en het bepalen van het haemoglobuline-gehalte van het bloed aan het dekbed (1894) is nog te bestellen via Amazon

Derk Willem overwint de ziekte maar kan geen huisarts meer zijn. Hij specialiseert zich op latere leeftijd nog tot neus-, keel- en oorarts. Hij houdt praktijk aan huis en is samen met zeven andere dokters aangewezen als deskundige voor keuringen

zoomede voor het onderzoek naar de gehoorscherpte van de aanvragers van een diploma als machinist op grond van gedanen dienst op Nederlandsche koopvaardijschepen al dan niet sleepbooten.

Kandidaten konden zich melden alle werkdagen des voor- middags van 10 tot 11 uur. Jan Pieterszoon Coenstraat no. 21, te 's-Gravenhage. Aldus het Algemeen Dagblad van 3 januari 1909.

Zijn broer Evert Ekker

Evert Ekker huwt Margo Offerhaus, de elf jaar jongere zus van Betsy Offerhaus, de moeder van Regina (Gien) Rijshouwer.
Evert Ekker, de vijf jaar oudere broer van Derk Willem. Foto: privé-archief Anton Ekker, Zwolle.
Zelfportret van Derk Willems neef Evert Cornelis, werktuigkundig ingenieur en kunstschilder (ca. 1900)
Anna. J. B. Ekker (1866), zus van Evert Cornelis Ekker, die een groot deel van een erfenis misloopt.

Terwijl Derk Willem kiest voor een carrière in de medische wereld zoals zijn overgrootvader Albert Hendrik Ekker en grootvader Evert Ekker, treedt zijn 5 jaar oudere broer Evert Ekker in de voetsporen van zijn vader Hendrik Jan Ekker; hij wordt directeur van de Koninklijke Weefgoederenfabriek C. T. Stork & Co en volgt daarmee de traditionele familieband met de Storken.

Deze Evert Ekker trouwt met Margo Offerhaus, de tante van zijn broers' vrouw Regina (Gien) Offerhaus. Margo Offerhaus is de elf jaar jongere zus van Betsy Offerhaus, de moeder van Regina (Gien) Rijshouwer. Hendrik Jan, een zoon van Evert, trouwt zoals zovele Ekkers ook met een Stork; Anna Josina Stork. Ze zijn tweedegraads neef en nicht.

De vele kronkelige familielijntjes tussen de Ekkers en de Storken zijn goed te zien in paragraaf De band tussen de Ekkers en de Storken. Evert ontvangt een lintje na zijn pensionering en wordt Officier in de orde van Oranje-Nassau.

Zijn neef Evert Cornelis Ekker

Derk Willems neef Evert Cornelis Ekker is de zoon van Albert Hendrik Arnoldus Ekker (1823 ), op zijn beurt zoon van de gezamenlijke grootvader Evert Ekker (1793). Hij is geboren in Kampen en werktuigkundig ingenieur van beroep.

Zijn grootste liefhebberij blijkt echter de schilderkunst. Door een erfenis is hij financieel onafhankelijk en dat biedt hem de mogelijkheid zich volledig op het schilderen te concentreren. Hij en zijn vrouw Lucie hebben elk een eigen atelier en ontvangen veel kunstvrienden, waaronder Jan Toorop, Albert Plasschaert en Théophile de Bock. Joop van Zoelen heeft de achtergrond van Evert Cornelis' erfenis nagespeurd in zijn uitgave t Zonneheem Honderd jaar huis en bewoners:

Bij zijn overlijden in 1891 liet notaris Martin Hendrik Schröder uit Velp zijn gehele vermogen na aan zijn 33-jarige neef Evert Cornelis Ekker.
Volgens verhalen in de familie was de erfenis aanvankelijk bestemd voor Anna, één van de drie zussen van Evert en de oogappel van oom Martin. Maar toen Anna met de, in de ogen van haar oom, verkeerde vriend naar het toenmalige Nederlands-Indië vertrok, verspeelde zij daarmee haar erfenis.
Overigens was broerlief wel zo goed om de helft van het verkregene aan zijn drie zussen te schenken, zodat Anna toch nog een zesde deel kreeg van wat haar oorspronkelijk was toebedacht. Later heeft Anna nog een openhartig boek (“Afgoden”) geschreven over haar leven in Indië en de relatie met oom Martin.

Regina Rijshouwer

Regina Rijshouwer met dochter Elizabeth (Bob) in Hengelo (ca. 1900). Foto: privé-archief C. Feldhaus, Hoorn.

Regina (Gien) Rijshouwer, de echtgenote van Derk Willem Ekker en moeder van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker, is geboren op 4 januari 1869 in Leiden, dochter van Jacobus Petrus (Jakob Peter) Rijshouwer en Elisabeth Frederika (Betsy) Offerhaus.

Bij zijn trouwen is de 27-jarige Jakob Peter Rijshouwer nog 2e Luitenant der Artillerie. Bij de geboorte van zijn dochter Regina, 3 jaar later is hij 1e Luitenant Vesting Artillerie.

Haar vader overlijdt jong op 42-jarige leeftijd en wordt in zijn rouwadvertentie genoemd als gepensioneerd Kapitein der Artillerie. Hij wordt vaak overgeplaatst: Naast Leiden (geboorte Gien) worden haar broers geboren in Vlissingen, Zutphen en Nijmegen.

Gien overleeft haar man met 15 jaar. Ze overlijdt op 13 juni 1954 op een leeftijd van 85 jaren.

Huwelijk en Haagse Tijd

Regina (Gien) Rijshouwer met dochter Elizabeth (Bob) op schoot (1901/1902). Foto: privé-archief C. Feldhaus, Hoorn.
Regina (Gien) Rijshouwer met op schoot haar dochter Elizabeth (Bob) Ekker en rechts zoontjes Coos (boven) en Henk (1901/1902). Foto: privé-archief C. Feldhaus, Hoorn.

Na het artsexamen en maandenlang verblijf in Wenen en Berlijn huwt Derk Willem met Gien in Utrecht (1892). Ze wonen kort in Leiden. Ze staan daar op 10 maart, respectievelijk 8 maart 1893 ingeschreven op het adres Breestraat 155 in het centrum. Dat was toen het hotel le Soleil d'Or. Drie maanden later (juni 1893) wonen ze alweer in Den Haag waar ze hun eerste kind ter wereld brengen; Coos. Derk Willem Ekker en Regina (Gien) Rijshouwer krijgen vier kinderen:

  1. Jacobus Petrus (Coos) Ekker (1893, Den Haag - 1947, Den Haag), huwt E. E. P. van Lidth de Jeude (Emmy van Swoll). Na een scheiding is zijn partner Maria Anna Johanna Daniëlle (Ans) Snoek.
  2. Anna Wilhelmina (Wil) Ekker (1895, Den Haag - 1978, Bergen/Noord-Holland), huwt Dirk Albert Hoogendijk
  3. Hendrik Jan (Henk) Ekker (1899, Den Haag - onbekend), huwt Dora (Dokie) van Schaick. Na een scheiding is zijn partner Bep van Rossum.
  4. Elizabeth Frederika (Bob) Ekker (1901, Den Haag -1944, Nijmegen), huwt Joannes Maria Antonius (Jan) Swertz

In Den Haag wonen ze lang aan de Jan Pietersz. Coenstraat. De wijk is relatief nieuw en modern voor die tijd; in 1891 worden rioleringsbuizen gelegd en trottoirs aangelegd. De Coenstraat is relatief breder en statelijker omdat het uitkomt op het Bezuidenhoutseweg.

Er zijn foto's in familiaire setting, zowel in huis als in de tuin, op twee adressen; nr. 9 en nr. 16. Coenstraat 16 is ook het praktijkadres van dokter Ekker; ze vertoeven blijkbaar in beide panden tegelijkertijd. Om het nog verwarrender te maken; rond 1909 is de praktijk gehuisvest op een ander adres, Coenstraat nr. 21.

Huiskamer in de J. Pietersz. Coenstraat nr. 9, Den Haag (ca. 1902). De foto van Hendrik Jan Ekker, vader van Derk Willem Ekker, prijkt boven de Blüthnerpiano met speelgoedsoldaatjes en familiekiekjes.Het portret rechts is vermoedelijk van Jacobus Petrus (Jakob Peter) Rijshouwer, de vader van Regina (Gien) Rijshouwer. Foto: privé-archief C. Feldhaus, Hoorn.

De Coenstraat is een straat die gehavend uit het vergissingsbombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 komt, net als het huis van Jan Swertz aan de Daendelsstraat 44. Hoewel minder beschadigd is het ook gesloopt in de 70'ter jaren om ruimte te maken voor nieuwbouw, zoals het vernieuwde Centraal Station en het winkel- en kantoorcomplex Babylon.

Zie gerelateerde pagina's in Categorie Bezuidenhout

Op latere leeftijd

Het huis van Derk Willem Ekker en Regina Rijshouwer in Voorburg (Parkweg 196). Op de eerste verdieping in het raam Derk Willem Ekker I(rechts) en Regina Rijshouwer (links). Op de begane grond jan Swertz met vermoedelijk dochter Liesbeth in zijn armen. Als dat klopt is de foto rond of na 1932 genomen.

In 1929 verhuizen Derk Willem Ekker en Regina Rijshouwer naar Voorburg, Parkweg 196. Het is een nieuwe wijk met ruime huizen, twee onder een kap, bereikbaar per tram. Derk Willem houdt nog praktijk aan huis als neus-, keel- en oorarts in deze periode, getuige de verwijzingen in telefoonboeken. In de Voorburgse periode begint hij als 66-jarige en werkt door tot zijn 70e. Hij ontvangt wel minder; van 11 tot 12 en van 13 tot 15. Op de gevel van zijn huis prijkt een plakkaat met zijn naam en beroep.

Alweer 4 jaar later (1933) gaan ze wonen in het WAVO-park, nr. 5 in Wassenaar. Vermoedelijk is Derk Willem Ekker nu echt te oud en wellicht ook te ziek om door te werken als gevolg van eerder opgelopen TB (tuberculose)

Het WAVO-park is een van de eerste 'bejaardencomplexen' van de 20e eeuw, ontworpen door de Haagse architect S. de Clerq in opdracht van scheepvaartmagnaat Van Ommeren-de Voogt. Het complex draagt de initialen van Wilhelmina Alida van Ommeren, echtgenote van van Ommeren. Het is gereed gekomen in 1927 en eerst bedoeld als kosteloze huisvesting voor armlastig geworden dames van goede komaf. Het is nu een rijksmonument.

Het WAVO-park in Wassenaar waar Derk Willem Ekker en Regina (Gien) Rijshouwer hun oude dag doorbrengen.

Derk Willem puzzelt graag en houdt van ingewikkelde raadsels, wiskunde-opgaven en schaakstellingen.

Derk Willem Ekker heeft weer eens een schaakprobleem opgelost; deze keer die van 10 december 1899. Uit De Groene Amsterdammer.

Liek Hoogendijk, dochter van Anna Wilhelmina (Wil) Ekker herinnert zich dat Derk Willem Ekker eindeloos kon turen op een puzzel terwijl hij voortdurend aan zijn (grote) neus trok, totdat hij een stukje in één keer goed legt.

Ook als jongere man is hij verknocht aan schaken. Hij komt geregeld voor in het dagblad de Groene Amsterdammer rond 1899/1900 als hij weer eens als een van de weinigen een schaakstelling goed weet op te lossen.

Derk Willem Ekker overlijdt in 1939 in Den Haag op een leeftijd van 77 jaren. Vijf jaar later (1944) is het adres van Regina Rijshouwer Huize Irene aan de Soendastraat 11, weer in het centrum van Den Haag. Het is onbekend of dit een vrijwillige verhuizing betreft of gedwongen vanwege het oorlogsgevaar en de ruimte die de Duitsers opeisen.

Fotogalerij

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen