Doorn van der, Familie

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Een Scheveningse visdraagster. Dit zuiver in de vrouwelijke vorm voorkomende beroep komt, samen met andere beroepen gerelateerd aan de visvangst en vishandel, een aantal keren voor in de familie van der Doorn. Album de costumes des Pays-Bas, A. Jager, 1890.

Deze pagina beschrijft de voorouders van Joanna van der Doorn (1762), dochter van Antonius van der Doorn (1732). Hij is een voorouder van Marcus Jacobus Caspar Maria (Max) de Haan (1920).

Door haar huwelijk met Gerardus van der Lubbe (1765) verdwijnt de achternaam van der Doorn bij haar verdere nakomelingen.

Afstamming: hoe de families in elkaar oplossen naar boven toe
Waterreus
van der Lubbe
familie van der Doorn

Inhoud

Ieder vist op zijn getij

De familie van der Doorn is veel te vinden rond Den Haag, en specifiek in Scheveningen. Er is niet veel opgetekend, maar uit geboorte- en huwelijksacten wordt sporadisch gemeld wat familieleden voor de kost deden.

De meest voorkomende beroepen zijn gerelateerd aan de visvangst en vishandel; visser, visverkoper en -koopster, vischdraagster, een enkele vischkeurder, maar ook metselaars, naaisters en arbeiders.

Sommigen hebben zich opgewerkt in ambachten die in hoger aanzien stonden, zoals smid, mandenmaker of bontwerker.

Er zijn veel paralellen met de families van der Lubbe en Waterreus. Ze behoorden ook tot de lagere klassen van de maatschappij, achtergesteld als katholieke buitenbeentjes in het Calvinistische Den Haag van de 18e en 19e eeuw. De drie families hebben vergelijkbare beroepen en kennen veel onderlinge huwelijken.

Antonius van der Doorn (vóór 1634)

De families van Doorne, Waterreus en anderen trouwden vaak onderling en waren daardoor vaak al familie van elkaar. Het plaatje laat zien dat één en hetzelfde echtpaar (geel) driemaal geparenteerd is aan Jacobus Waterreus (1824); de drie kinderen van Antonius van der Doorn en Apolonia Maartens hebben hem als nazaat. Dat is niet het enige: ook twee andere voormoeders, namelijk Anitge van der Lely (nr. 23) en Joanna van der Lely (nr. 29) hebben een gemeenschappelijk grootvader, namelijk Jan Cornelisz. van der Lely (1620). Blauw = man, roze = vrouw, grijs = ook voorouders, maar niet direct uit het echtpaar Antonius van der Doorn en Apolonia Maartens voortkomend.

Antonius van der Doorn is geboren vóór 1634 en zoon van Evert van der Doorn, waar verder geen gegevens van bekend zijn. Antonius huwt Apolonia Maartens (Maertens). Hun kinderen zijn allen in Scheveningen geboren en overleden:

Gezicht op ScheVelinck (destijds de naam voor Scheveningen) vanaf zee, Cornelis Elandts,1668. Een pad leidt vanaf het strand naar het dorp en gaat daarna door het duinlanschap naar Den Haag, zichtbaar aan de horizon. Linksvoor de Oude Kerk.
 1. Martinus van der Doorn (rond 1660 - 1726). Hij huwt Cornelia Jans Verbunt (Verbund) in 1685.
 2. Evert van der Doorn (rond 1663 - 1694), huwt Barber Teunis Hoeckvermeer in 1688.
 3. Antonius van der Doorn (rond 1665 - 1735), huwt tweemaal; 1) Anna Reyers van der Lely (van der Lelij), 2) Anitge Reyers van der Lely (van der Lelij). Ze zijn halfzussen.
 4. Digna (Dignom)van der Doorn (1671 - 1739), huwt Jacob Waterreus (1668) in 1695. Hij is een van onze vroege voorvaders via de familie Waterreus.

Antonius van der Doorn overlijdt in 1697 in Scheveningen op een leeftijd van 63 jaren oud. Zijn vrouw in 1697 in Scheveningen op een leeftijd van meer dan 59 years.

Gerardus Theodorus Waterreus (1817) en zijn vrouw Maria van den Doorn. Zij is ook een nazaat van Antonius van der Doorn.

Hoewel zoon Martinus als erfopvolger wordt gevolgd op deze pagina, zijn een andere zoon Antonius en dochter Digna evenzogoed voorouders van een latere loot aan de tak van de waterreuzen; Jacobus Waterreus (1824), zoals de afbeelding elders in deze paragraaf illustreert. Ook Gerardus Theodorus Waterreus (1817), de broer van Jacobus, huwt een nazaat van Antonius van der Doorn, namelijk Maria van den Doorn.

Zoon Antonius (rond 1665) huwt tweemaal; De eerste maal met Anna Reyers van der Lely (van der Lelij) op 22 mei 1697. Zijn sterft vermoedelijk in het kraambed. Ca. 7 maanden later (23 december 1697) ) trouwt hij met Anitge Reyers van der Lely (van der Lelij). Zijn beide echtgenoten zijn halfzussen; ze komen uit verschillende huwelijken van dezelfde vader. Ook hij heeft zijn eerste vrouw vroeg moeten zien sterven.

Martinus van der Doorn (rond 1660)

Martinus van der Doorn is geboren rond 1660 in Scheveningen, zoon van Antonius van der Doorn (vóór 1634). Hij huwt Cornelia Jans Verbunt (Verbund) in 1685 in Den Haag. Cornelia Jans is geboren in 1660 in Dongen (Noord Brabant). Zij is de dochter van Johannes Jansen Verbunt (Verbund) en Maria Jans Laureijssen. Van hun kinderen overlijdt Petronella op 10-jarige leeftijd. Vijf kinderen halen de volwassenheid, vermoedelijk allen in Scheveningen geboren en overleden :

 1. Maria van der Doorn (1686 - 1764), huwt Martinus Waterreus, zoon van Theodorus Waterreus (1628), voerman en ook voorvader, beschreven in paragraaf Vroege voorvaders op de pagina van de Familie Waterreus.
 2. Catharina van der Doorn (1687), huwt Cornelis Hendriksz van Suijlen (Zuijlen) rond 1710 in Scheveningen.
 3. Anthonia van der Doorn (1689), huwt Jan Arentse van de Ruijt in 1716.
 4. Joannis van der Doorn (1691 - 1761), huwt Alida Brevelt (Breevelt).
 5. Anthonius van der Doorn (1695 - 1777), huwt Joanna Jillis (Gilles) van der Lely (Leylie) in 1720.

Martinus van der Doorn is begraven in 1726 in Scheveningen. Zijn vrouw Cornelia Jans Verbunt (Verbund) overlijdt in 1700 in Scheveningen op een leeftijd van 40 jaar.

Anthonius van der Doorn (1695)

Een Nederlandsche jager met een visdraagster, een beroep dat voorkomt in de familie van der Doorn die in Den Haag en Scheveningen woont. Prent van F.J.G. ten Raa, gedateerd eind 19e eeuw.

Anthonius van der Doorn is geboren in 1695 in Scheveningen, zoon van Martinus van der Doorn (rond 1660). Hij is gedoopt in de RK Kerk Oude Molstr. Hij huwt Joanna Jillis (Gilles) van der Lely (Leylie) in 1720 in Den Haag. Joanna Jillis is geboren in 1696 in Scheveningen, dochter van Gilles van der Lely (Leylie) en Emerentia van der Meer. Hun kinderen zijn:

 1. Jillis van der Doorn (1721), huwt Adriaantje Cornelis van Roderen (Roden) in 1745.
 2. Joannes van der Doorn (1724 - 1811), huwt Clazina Pietersdr Groenendijk (Groenedijk) in 1754.
 3. Cornelia van der Doorn (1722), huwt Petrus van Bennekom in 1754.
 4. Petronella van der Doorn (1725 - 1799), huwt Johannes Thomasse Zoutenbier in 1754
 5. Martinus van der Doorn (1729 - 1806), huwt Johanna van Roderen (Roden) in 1750.
 6. Antonius van der Doorn (1732 - 1783), huwt Joanna Cornelia Noortduijnen rond 1746.
 7. Emerentia van der Doorn (1735), huwt Gerrit Pieters van der Werf in 1756.

Bij zijn kinderen ook twee familiehuwelijken: AANVULLEN Jillis van der Doorn (1721), huwt Adriaantje Cornelis van Roderen (Roden) in 1745. Martinus van der Doorn (1729 - 1806), huwt Johanna van Roderen (Roden) in 1750. Johanna is de zus van Adriaantje, gehuwd met Jillis van der Doorn, een andere zoon van Anthonius van der Doorn.

Anthonius van der Doorn overlijdt in 1777 in Scheveningen op een leeftijd van 82 jaren, zijn vrouw in 1745 in Scheveningen als ze 49 jaar oud is.

Antonius van der Doorn (1732)

Antonius van der Doorn is geboren in 1732 in Scheveningen, zoon van Anthonius van der Doorn (1695). Hij huwt Joanna Cornelia Noortduijnen rond 1746. Joanna Cornelia is geboren vóór 1724. Hun kinderen Marinus, Appolonia en Cornelia overlijden bij of kort na de geboorte. De kinderen die de volwassenheid bereiken:

CHECKEN: twee Joanna's uit hetzelfde huwelijk? voor beiden zijn bronnen

 1. Joanna van der Doorn (1749), huwt Petrus Soutenbier (Zoutenbier) in 1774
 2. Emerentia van der Doorn (1754), huwt Arie van der Duijn in 1778.
 3. Antonius van der Doorn 1759 - 1792), hij wordt maar 33 jaar oud.
 4. Joanna van der Doorn (1762 -1817), huwt Gerardus van der Lubbe (1765) in 1787. De roots van haar echtgenoot worden beschreven op de pagina Familie van der Doorn

Via De Antonius van der Doorn overlijdt in 1783 op een leeftijd van 50 jaar, zijn vrouw in 1783 op een leeftijd van meer dan 59 jaar.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen