Bollaert, Breuseghem, Families

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Anthonis Anthoniszn. Bollaert wordt in 1568 door de Bloedraad verbannen uit Antwerpen. Op deze propagandistische prent (detail) verwordt de hertog van Alva, die deze gehate Raad van Beroerten voorzat, tot een macabere verschijning van groteske afmetingen. Prent van Simon Frisius uit 1621.
Afstamming: hoe de families in elkaar oplossen naar boven toe
Ekker
Stork
Craan
Breekpot
Grave > Haak
van Nispen
Breuseghem > Bollaert

Deze pagina beschrijft de voorouders van Digna Bollaert (1565). Zij is voorouder van Elizabeth Frederika (Bob) Ekker.

Door haar huwelijk met Abraham Adriaens van Nispen (geboren ca. 1565), verdwijnt de achternaam Bollaert bij haar verdere nakomelingen.

Inhoud

Van jong naar oud; de Kwartierstaat

De kwartiertstaat van Digna Bollaert. Klik voor meer detail

De opzet van deze pagina is anders dan bij de meeste anderen. Om meerdere families in één klap te overbruggen wordt een kwartierstaat gebruikt.

De ons bekende afstamming gaat via de vrouwelijke lijn terug zodat er meerdere familienamen voorkomen, in dit geval Bollaert, Piggen, Breuseghem en De Beer.

Terwijl op andere pagina's families van oudste naar jongste generaties worden gevolgd gaat het hier dus omgekeerd; van jong naar oud.

Bollaert

Dragers van de naam Bollaert zijn nog steeds talrijk in Antwerpen en West-Vlaanderen, en komen ook voor in Zuidwestelijk Noord-Brabant en in Zeeland.

1. Digna Bollaert

Een kruisje (uitsnede) herinnert aan de nooit voltooide voortijdig afgebroken calvinistische tempel op de Mollekensraem. Zo staan er nog drie andere veldjes met een kruis op de kaart waar in een religieuze opleving lutheraanse kerken werden gebouwd die snel afgebroken werden. Kaart van Antwerpen van Georg. Hoefnaglius (Hoefnagel) uit 1574.
Anthonis Bollaert wordt in 1568 door de Bloedraad verbannen uit Antwerpen. Deze, officieel de Raad van Beroerten genoemd, wordt op de prent voorgezeten door de hertog van Alva, gezeten op een troon met de gerechtsroede in de hand. Rechtsachter wordt een man onthoofd. Prent van Luyken van rond 1678.
Willem van Oranje verlaat Antwerpen, samen met vele calvinisten op 11 april 1567. Hij heeft als burggraaf proberen te bemiddelen met het katholieke gezag maar moet bakzeil halen. Samen met hem verlaten duizenden calvinisten Antwerpen. Anthonis Anthoniszn. Bollaert blijft maar wordt alsnog verbannen. Gravure van Frans Hogenberg, Stedelijk Prentenkabinet Antwerpen.

(1565, Antwerpen -1596, Vlissingen), huwt Abraham Adriaens van Nispen.

2. Anthonis Anthoniszn. Bollaert

Koopman in Antwerpen, huwt Digna Piggen in 1550 in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.

Anthonis Anthoniszn. Bollaert is een politiek en religieus fel bewogen Calvinist, vandaar zijn aalmoezenierschap van de Calvinistentempel Mollekensraem (1566 en 1567).

Net als de Mennonieten in Middelburg profiteren protestantse Antwerpenaren tijdelijk van het vrijere religieuze klimaat in 1566 na de Beeldenstorm en het Smeekschrift van 200 edelen. Vele sekten (Anabaptisten, Lutheranen en Calvinisten) verkennen hun vrijheidsgrenzen en richten overal tempels op.

Over het opbouwen van de tempel bij Mollekensraem, ook Mollens Pan genoemd, wordt in een boek over de geschiedenis van Antwerpen (1818) verteld;

Zoo groot was de yver der sektarissen by het opbouwen dezer tempels, dat men er treffelyke burgers zag aen arbeiden, anderen er steenen en kalk naer toe voeren;
ja, vele juffers, niet alleen uit Antwerpen, maer ook uit Doornyk en Valencyn, hielpen de werken bekostigen, schenkende daertoe goud, zilver en juweelen. Sedert het bouwen van O. L. Vrouwekerk had men zulken belangloozen godsdienstyver onder ons vrouwvolk nog niet gezien.

Met Kerst 1566 wordt deze tempel voltooid. Als de religieuze repressie weer toeneemt wordt de tempel, amper een half jaar later, in juni 1567 op hoog bevel afgebroken.

Anthonis Anthoniszn. Bollaert en zijn vrouw Digna Piggen worden door de Bloedraad op 12 juni 1568, samen met een aantal Antwerpenaren, verbannen met verbeurdverklaring van al hun goederen.

De door de hertog van Alva namens koning Filips II in 1567 ingestelde Raad van Beroerten was een speciale rechtbank die vanwege het grote aantal uitgesproken doodvonnissen ook de Bloedraad werd genoemd.

Deze Raad moest afrekenen met iedereen die had deelgenomen aan de beeldenstorm (aanleiding) en verraad (lees oproer) tegen de koning.

Anthonis Anthoniszn. Bollaert komt er goed vanaf met alleen een verbanning maar ziet zijn eigendommen verbeurd verklaard. Hij wijkt uit naar Norwich in Oost-Engeland.

Veel door repressie opgejaagde calvinisten vinden een veilig onderkomen in de vluchtelingen-gemeenschappen in Engeland en het Duitse Rijk. Van Norwich komt hij naar Middelburg waar hij poorter wordt op 11 april 1589. Hij woont daar op De Dam in het huis Den Engel.

Anthonis Anthoniszn. Bollaert is gehuwd met:

3. Digna Piggen

Een muntgewichtje (5 gram, 17x17 mm) voor een Keizersreaal, met het wapen van Zeeland, het stadswapen van Middelburg en het jaartal 1605. De initialen M.M. staan voor gewichtmaker Matthijs Molckman, echtgenoot van Esther Bollaert, dochter van Digna Piggen (bodemvondst 'Zuidhoek', Zierikzee).

Ook Dimpna genoemd. Uit haar huwelijk met Anthonis Anthoniszn. Bollaert, volgorde onzeker:

  1. Neelken Bollaert, huwt Claes Hillebrants.
  2. Maria Bollaert, huwt Lenaert Sluitelink.
  3. Jacob Bollaert.
  4. Sara Bollaert, huwt Guillaume de Knuyt
  5. Susanna Bollaert (1563), huwt Hans van der Meulen.
  6. Digna Bollaert (1565, Antwerpen -1596, Vlissingen), huwt Abraham Adriaens van Nispen.
  7. Esther Bollaert (1566), ook Hester, huwt Matthys Molckman, goudsmid, eerste muntgewichtmaker in Middelburg en thesaurier.
  8. Johanna Bollaert, huwt 1) Jan Hillebrants, 2) Lieven Adriaenssen.

4. Anthonis Thonissone

Is waarschijnlijk de Anthonis Thonissone, die vermeld wordt te Antwerpen 30 dec. 1512; hij treedt dan op met Janne Colens, gezeten te Berendrecht, en Cornelis Bollaert, cleermaker te Antwerpen, als naeste vrunden van Franse Christoffels.

Piggen

6. Godevaert Gijsbrechts Piggen, overleden 1539 of eerder. Gehuwd met:

7. Johanna van Breuseghem, overleden 1553 of eerder.

Breuseghem

Twee portretten gemaakt door Cornelis Jacobsz. de Zeeuw in 1569 van het echtpaar Jacques della Faille en Maria Gamels. Maria is kleindochter van Petronella Vervloet via haar dochter Jacobmijne die met de vermogende koopman Jan Gamel huwt.

14. Steven Petersz. van Breuseghem, komt ook voor als Breusegem en Brueseghem, geboren rond 1470 in Antwerpen. In 1493 huwt hij:

15. Petronella Vervloet, (rond 1473 - overleden 1553 of eerder). Uit haar huwelijk met Steven van Breuseghem zeven kinderen, waaronder; Johanna, Peter, Gillis, Steven, Francois en Jacobmijne.

Dochter Jacobmijne huwt Jan Gamel (ca. 1504 - 1572), een van de vermogendste koopmannen van Antwerpen. Hij handelt in zijde, goud- en zilverdraad, Brugs satijn, aluin, galnoten, koperdraad, suiker, zout en Bresilhout. Zijn werkgebied strekt zich uit van Spanje tot Finland. Daarnaast is hij aalmoezenier der huisarmen.

30. Adriaen Vervloet (ca. 1445 - 1493), vleeshouwer in Antwerpen. Huwt 30 juli 1472 met:

31. Elisabeth de Beer (ca. 1450 - 1521 of later). Naast dochter Petronella nog een zoon Adriaan, geboren ca 1475, ook vleeshouwer.

De Beer

62. Jan de Beer (ca. 1420 - 1472 of eerder), tinnegieter in Antwerpen. Gehuwd met:

63. Janna Jansdr. Hoykaerts, overleden 1472 of eerder.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen